Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖSLIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. N-4 (113) „DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. gegužės 9 d. Nr. N-6 (142)

Vilnius
 
      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

      Pakeisti Valdų ir kraštų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (Žin., 2007, Nr. 138-5707; 2010, Nr. 150-7710; 2011, Nr. 63-3026, Nr. 123-5879):

      1. Skiltyje „Trumpieji (arba tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Palestinà*“.

      2. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Okupúotoji Palestìnos Teritòrija“.

      3. Po lentele išbraukti paaiškinimą „* Šalis siekia valstybės statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu“.

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                       DAIVA VAIŠNIENĖ

____________________

Komentaras