Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖSLIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. N-4 (113) „DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2011 m. spalio 6 d. Nr. N-9 (130)
Vilnius
 

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
       Pakeisti Valdų ir kraštų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (Žin., 2007, Nr. 138-5707; 2010, Nr. 150-7710):
       Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Niùjės Respùblika“ ir vietoj jo įrašyti „Niùjė“.
 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                               IRENA SMETONIENĖ