Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖSLIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. N-4 (113) „DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2011 m. gegužės 19 d. Nr. N-3 (124)
Vilnius

        Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
        Pakeisti Valdų ir kraštų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (Žin., 2007, Nr. 138-5707; 2010, Nr. 150-7710):
        1. Skiltyje „Trumpieji (arba tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Olándijos Antìlai“. 
        2. Skiltyje „Trumpieji (arba tradiciniai)“ įrašyti šiuos naujus pavadinimus:
        2.1. po pavadinimu „Bermudà“ įrašyti pavadinimą „Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà“;
        2.2. po pavadinimu „Kalė̃dų Salà“ įrašyti pavadinimą „Kiurasão“; 
        2.3. po pavadinimu „Reunjònas“ įrašyti pavadinimą „Sen Bartelemì“;
        2.4. po pavadinimu „Sen Bartelemì“ įrašyti pavadinimą „Sen Martènas“;
        2.5. po pavadinimu „Sen Pjèras ir Mikelònas“ įrašyti pavadinimą „Sint Mártenas“. 
        3. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Olándijos Antìlai“.
        4. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ įrašyti šiuos naujus pavadinimus:
        4.1. po pavadinimu „Bermudà“ įrašyti pavadinimą „Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà“;
        4.2. po pavadinimu „Kalė̃dų Salà“ įrašyti pavadinimą „Kiurasão“; 
        4.3. po pavadinimu „Reunjònas“ įrašyti pavadinimą „Sen Bartelemì“;
        4.4. po pavadinimu „Sen Bartelemì“ įrašyti pavadinimą „Sen Martènas (Prancūzijos dalis)“;
        4.5. po pavadinimu „Sen Pjèras ir Mikelònas“ įrašyti pavadinimą „Sint Mártenas (Olandijos dalis)“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                               IRENA SMETONIENĖ