Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖSLIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. N-4 (113) „DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

 2010 m. gruodžio 9 d. Nr. N-4 (121)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

      Pakeisti Valdų ir kraštų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (Žin., 2007, Nr. 138-5707):

      Skiltyje „Ilgieji (oficialieji) pavadinimai“ išbraukti pavadinimą Šv. Elẽnos Salà ir vietoj jo įrašyti Šv. Elẽnos, Danguñ Žengìmo ir Tristãno da Kùnjos Sãlos.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                             IRENA SMETONIENĖ