Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. NUTARIMO NR. N-3 (104) „DĖL PASIRENKAMOSIOS SKYRYBOS TAISYKLIŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. N-7 (177) 
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“.

Komisijos pirmininkas                                          Audrys Antanaitis