Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. NUTARIMO NR. N-2 (103) „DĖL PRIVALOMOSIOS SKYRYBOS TAISYKLIŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. N-6 (176)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“.

Komisijos pirmininkas                                          Audrys Antanaitis