Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. SPALIO 28 D. NUTARIMO Nr. N-10 (99) „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BENDROSIOS VALIUTOS PAVADINIMO LIETUVIŲ KALBOJE“ PAPILDYMO

2014 m. sausio 30 d. Nr. N-2 (151)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r  i a :

      Papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. N-10 (99) „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“ šia pastaba:

     „Pastaba. Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimas euro, Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas vietoj vardininko formos euras, turi būti išskiriamas kaip kitos kalbos žodis (paprastai pasviruoju šriftu).“

Komisijos pirmininkė                                                                              Daiva Vaišnienė

_________________

Suvestinę nutarimo redakciją žr čia.