Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ PAVADINIMŲ

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. N-4 (113)

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

      1. Patvirtinti Valdų ir kraštų pavadinimų sąrašą (pridedama).

      2. Panaikinti 1995 m. sausio 26 d. protokoliniu nutarimu (pakeitimai 2001 m. gegužės 3 d.)
patvirtintą sąrašą „Valdų ir kraštų trumpieji (arba tradiciniai) pavadinimai“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ IRENA SMETONIENĖ

_____________________

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113)

Valdų ir kraštų pavadinimai

Trumpieji (arba tradiciniai)

Ilgieji (oficialieji)

Alándai

Alándų Sãlos

Amèrikos Samòa

Amèrikos Samòa

Angìlija

Angìlija

Antárktis

Antárktis

Arubà

Arubà

Bermudà

Bermudà

Buvė̃

Buvė̃ Salà

Džèrsis

Džèrsis

Farèrai

Farèrų Sãlos

Fòlklandas (Malvìnai)

Fòlklando (Malvìnų) Sãlos

Gèrnsis

Gèrnsis

Gibraltãras

Gibraltãras

Grenlándija

Grenlándija

Guãmas

Guãmas

Gvadelupà

Gvadelupà

Hèrdas ir Makdònaldas

Hèrdo ir Makdònaldo Sãlos

Honkòngas

Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Honkòngas

Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs

Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs

Kaimãnai

Kaimãnų Sãlos

Kalė̃dų Salà

Kalė̃dų Salà

Kòkosų (Kìlingo) Sãlos

Kòkosų (Kìlingo) Sãlos

Kùko Sãlos

Kùko Sãlos

Majòtas

Majòtas

Makão

Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Makão

Mariãnos Šiaurìnės Sãlos

Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándrauga

Martìnika

Martìnika

Mãžosios Tólimosios Sãlos (JAV) Jungtìnių Valstìjų Mãžosios Tólimosios Sãlos

Mènas

Mèno Salà

Mergẽlių Sãlos (Didžióji Britãnija)

Didžiõsios Britãnijos Mergẽlių Sãlos

Mergẽlių Sãlos (JAV)

Jungtìnių Valstìjų Mergẽlių Sãlos

Montserãtas

Montserãtas

Naujóji Kaledònija

Naujóji Kaledònija

Niùjė

Niùjės Respùblika

Nòrfolko Salà

Nòrfolko Salà

Olándijos Antìlai

Olándijos Antìlai

Palestinà *

Okupúotoji Palestìnos Teritòrija

Pietų̃ Džòrdžija ir Pietų̃ Sándvičas

Pietų̃ Džòrdžijos ir Pietų̃ Sándvičo Sãlos

Pìtkernas

Pìtkernas

Prancūzìjos Gvianà

Prancūzìjos Gvianà

Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys

Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys

Prancūzìjos Polinèzija

Prancūzìjos Polinèzija

Puèrto Rìkas

Puèrto Rìkas

Reunjònas

Reunjònas

Sen Pjèras ir Mikelònas

Sen Pjèras ir Mikelònas

Sválbardas ir Jãnas Mãjenas

Sválbardas ir Jãnas Mãjenas

Šv. Elẽnos Salà

Šv. Elẽnos Salà

Taivãnas

Taivãnas (Kìnijos provìncija)

Tèrksas ir Káikosas

Tèrkso ir Káikoso Sãlos

Tokeláu

Tokeláu

Vakarų̃ Sacharà

Vakarų̃ Sacharà

Vòlisas ir Futūnà

Vòlisas ir Futūnà

___________________________

* Šalis siekia valstybės statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu.

Komentaras Naujienose.