Spausdinti

NEGALIOJA

LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

NUTARIMAS (Nr. 25) 

DĖL TĖVO VARDO RAŠYMO 

1988 m. gruodžio 22 d. 

Vykdydama Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pavedimą parengti naują pavardžių, vardų ir tėvavardžių transkripciją iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą reglamentuojantį dokumentą ir jį patvirtinti“, Lietuvių kalbos komisija apsvarstė, kaip rusų kalba rašomuose dokumentuose nurodyti lietuvių tėvo vardą.

Lietuvių kalboje tėvavardžių nėra. Prie lietuviškos pavardės ir vardo rašomas tėvo vardas tėra papildoma duomenų apie asmenį dalis ir tuo skiriasi nuo rusų kalboje vartojamų tėvavardžių. Kad būtų išlaikomos lietuvių asmenvardžių formos rusų kalba rašytuose asmens dokumentuose ar jų rusiškose dalyse, Lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

Prie lietuviškos pavardės ir vardo nurodomą tėvo vardą rusų kalba rašytuose asmens dokumentuose pateikti transkribuota lietuvių kalbos kilmininko forma, pvz.:

Gudaitis Vincas, Zigmo – Гудайтис Винцас, Зигмо
Pakalnis Vladas, Kazio – Пакальнис Владас, Казё
Balaišyte Eglė, Vytauto – Балайшите Эгле, Витауто
Kubilienė Bronė, Morkaus – Кубилене Броне, Моркаус

Tėvo vardas nurodomas tik tuose lietuviškuose ir rusiškuose dokumentuose, kuriuose jis būtinas asmeniui identifikuoti. Kitais atvejais prie lietuviškų pavardžių rašomas vien vardas, pvz.: Vincas Gudaitis, Bronė Kubilienė; Винцас Гудайтис, Броне Кубилене.