Spausdinti

 


VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 4 D. NUTARIMŲ NUMERIUOSE

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. N-7 (169)
Vilnius

      I š t a i s o m e technines klaidas nutarimų Nr. N-4 (167) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ ir Nr. N-5 (168) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ numeriuose:
1. nutarimo N-4 (167) numeris yra N-5 (167);
2. nutarimo N-5 (168) numeris yra N-6 (168).

Komisijos pirmininkas                                                                        Audrys Antanaitis