Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL LIETUVIŲ KALBOS PRESTIŽO STIPRINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2019 m. balandžio 25 d. Nr. N-5 (175)
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Patvirtinti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                               Audrys Antanaitis