Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL LEIDINIO „LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA IR SKYRYBA“

1996 m. gruodžio 19 d. Nr. 58
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

Leidinį „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba” (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. Vilnius: Mokslas, 1992) laikyti norminiu.

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                          A.ROSINAS

LRS.lt