Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL KOREKTŪROS KLAIDŲ IŠTAISYMO VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMU PATVIRTINTOSE LIETUVIŲ KALBOS SKYRYBOS TAISYKLĖSE

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. N-9 (179)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
Ištaisyti šias korektūros klaidas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178) patvirtintose Lietuvių kalbos skyrybos taisyklėse:
1. Pakeisti 3.6 punktą – vietoj žodžių „jei ne (lygiai, panašiai)“ įrašyti „jei ne, (lygiai, panašiai)“.
2. Pakeisti 5 punktą – vietoj žodžių „padalyvių išreikštą“ įrašyti „padalyviu išreikštą“.
3. Pakeisti 6 punktą – vietoj žodžių „skyryba –derinamieji“ įrašyti „skyryba – derinamieji“.
4. Pakeisti 11.11 punktą vietoj žodžių „pratęsiamas kita jungtuką“ įrašyti „pratęsiamas kitą jungtuką“.

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                  AUDRYS ANTANAITIS

___________________