Programų naujienos

   Rugsėjo 24 d. įvyko devintasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba paskyrė paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus ekspertus.

Programų naujienos

   Devintajame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje kviečiama pasvarstyti, kokia yra lituanisto misija dabartinėje visuomenėje, panagrinėti garsiosios žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės užrašytus žodžius, susipažinti su knyga, kurioje rašoma apie lenkų Metų žodžio rinkimus... 

Komisijos posėdžiai

   Šeštajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje apsvarstytas žodynas, aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Pakomisių naujienos , terminologija

Rugsėjo 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ir Energetikos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kitos naujienos

    Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas akademinio sąžiningumo, ryšių su visuomene ir projektų valdymo sričių terminais iš 2018 m. ir 2019 m. išleistų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertintų terminų žodynų.

Įvykių kronika

     2020 m. rugsėjo 23 d. Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (kaip pagrindinis komitetas) pritarė Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių projektui. Gairių projektas bus teikiamas Seimui tvirtinti.

Įvykių kronika

      Rugsėjo 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko diskusijų ciklo „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms, susitikimas „Bendrinės lietuvių kalbos užuomazgos Mikalojaus Daukšos darbuose“.

Įvykių kronika

     Rugsėjo 12 d. Šakių rajone Kudirkos Naumiestyje surengta 48-oji Kalbos diena, skirta Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Renginys prasidėjo kalbininko gimtinėje Kubilėliuose, vėliau persikėlė į Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą. Čia vyko konferencija, kurioje pranešimus skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas dr. Audrius Valotka, istorikas Algirdas Grigaravičius ir J. Jablonskio provaikaitė Eglė Griciuvienė. 

Įvykių kronika

   Rugsėjo 11 d. Klaipėdos rajone Drevernoje įvyko seminaras Lietuvos savivaldybių kalbos tvarkytojams. Iš įvairių savivaldybių susirinkusiems kalbos tvarkytojams, Lietuvių kalbos draugijos nariams pranešimus skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas dr. Audrius Valotka, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė.