Pakomisių naujienos , terminologija

Balandžio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Aplinkos, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Įvykių kronika
   Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo tarminės kūrybos konkurso „Žalia žolė“ baigiamojoje šventėje. Šįmet apdovanoti šeši konkurso nugalėtojai suaugusių ir moksleivių amžiaus grupėse, atskiras apdovanojimas skirtas geriausiam įgarsintam tarminiam kūriniui. Darbus vertino kalbininkų, etnologų, tarminės literatūros kūrėjų komisija. 
Pakomisių naujienos

     2016 m. balandžio 15 d. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 1 bendrojo lavinimo mokyklų vadovėlį ir 3 aukštųjų mokyklų vadovėlius.

Kitos naujienos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 metų balandžio 14 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-2 „Dėl rekomendacijos „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (A–J)“ patvirtino rekomendacinio nuodingųjų augalų pavadinimų sąrašo pirmąją dalį.

Įvykių kronika
         Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto surengtoje Gruzinų kalbos dienos šventėje. Renginys skirtas poeto Šota Rustavelio 850 metų jubiliejui. 
Kitos naujienos

      Konkurse „Mažasis diktantas“ kviečiami dalyvauti geriausius rezultatus šalies savivaldybių lietuvių kalbos konkursuose pasiekę 4 ir 5 klasių mokiniai. Kviečiamų dalyvių skaičius vienai amžiaus grupei (klasei) nustatytas pagal mokinių skaičių savivaldybėje (žr. Konkurso nuostatų 1 priedą).

     Dalyvių registracija konkursui „Mažasis diktantas“ vyksta iki balandžio 29 d. www.mazasisdiktantas.lt. Konkursas vyks gegužės 7 d. 12 val. LEU Lituanistikos fakultete (Vilniuje).

Komisijos posėdžiai
2016 metų balandžio 14 d. Kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas „Dėl rekomendacijos „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (a–j)“, apsvarstytas dažninis rekomenduojamų vardų (baltiškos kilmės vardų) sąrašas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt. 
Pakomisių naujienos , terminologija

2016 m. balandžio 6 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ministerijų, taip pat Policijos departamento Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Programų naujienos

    Trečiajame 2016-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje E. Rimkutė tiria semantizmus „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“, nagrinėja motyvuotą ir nemotyvuotą jų vartoseną, pataria, kur pasitikslinti, ar žodžius vartojame tinkama reikšme; G. Grigas svarsto, kuo slaptažodžių medžiotojams gali būti naudingos programos, kuriose neleidžiama vartoti savitųjų lietuviškų raidžių; A. Pupkis recenzuoja knygą „Vytautas Soblys: pirmajam Respublikos pedagoginio instituto direktoriui atminti“; minint 110-ąsias Petro Joniko gimimo metines, R. Bončkutė atkreipia dėmesį į jo archyvą Klaipėdos universiteto bibliotekoje; apžvelgiama Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko laiškų knyga; jubiliejaus proga Antaną Račį – VLE vyriausiąjį redaktorių ir VLKK buv. narį – kalbina R. Urnėžiūtė, stebisi kirčiavimu LRT „Auksinio proto“ laidoje...

Kitos naujienos
     Pradedamas rengti pirmasis Lietuvoje aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas, kuriuo siekiama susisteminti ir suvienodinti šios srities terminiją. Žodyną rengia Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos (LRVS) suburta darbo grupė, laimėjusi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) skelbtą konkursą. Planuojama, kad žodynas visuomenei bus pristatytas 2018 metais.