Kitos naujienos

     Gegužės 7 d. –  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – Lietuvių kalbos draugija suroganizavo pirmąją visuotinę virtualią lietuvių kalbos  viktoriną, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

     Viktorinos dalyviai atsakė į 25 viktorinos klausimus paspaudę nuorodą LKD viktorina 2018 (Lietuvių kalbos draugijos „Facebook“ paskyroje  www.facebook.com/LKDDRAUGIJA/).

  

Kitos naujienos

Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiami Lietuvoje augančių grybų ir kerpių lietuviški pavadinimai.

Kitos naujienos

      Visi esame kalbos vartotojai, kūrėjai, puoselėtojai, tyrinėtojai.

      Marcelijus Martinaitis yra pasakęs: „Kalba yra nenutrūkstamas kultūros bei kūrybos procesas, <...> kuriame dalyvauja tiek visa visuomenė, tiek konkretūs asmenys, istoriškai paveldėdami kalbą, ją turtindami ir perduodami būsimoms kartoms.“

     Tad ištvermės ir džiaugsmo atrasti, vertinti ir kurti.

     Auginkime ir puoselėkime kalbą kartu!

                                                                                           

                                                                                                    Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Programų naujienos
   Gegužės 3 d. įvyko ketvirtasis 2018 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl  Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemonių vykdymo konkurso skelbimo.
Pakomisių naujienos , svetimvardžiai , vietovardžiai

Atsižvelgdama į Gruzijos prašymą, 2018 m. gegužės 3 d. posėdyje Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutarė, kad greta lietuvių kalboje įprastų pavadinimų Gruzija ir gruzinai galėtų būti vartojami variantai, artimesni gruziniškiems: 

Kitos naujienos

     2018 m. balandį Kalbos komisijos konsultantai įvertino 1784 pavadinimus. Teigiamai įvertinti 1078 pavadinimai (61 proc.), lietuvių bendrinės kalbos normų neatitiko 706 pavadinimai, arba 39 proc.

Įvykių kronika

    Balandžio 26, 27 d.  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis kartu su Kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku lankėsi Klaipėdos, Neringos, Palangos ir Kretingos savivaldybėse.

Įvykių kronika

   Balandžio 18 d. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje vyko konferencija-diskusija „Lietuvių kalbos apsauga: mitai ir tikrovė“.

Pakomisių naujienos , terminologija

Balandžio 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai, „Aiškinamasis dietologijos terminų žodynėlis“ ir „Aiškinamojo ryšių su visuomene terminų žodyno“ keičiami ir nauji terminai.