Kitos naujienos

   Užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenės vasario–kovo mėn. šventė Lietuvių kalbos dienas. Šiemet Lietuvių kalbos dienų renginiuose dalyvavo lietuviai iš Airijos, Baltarusijos, Brazilijos, Danijos, Islandijos, Ispanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos ir Vokietijos. Užsienio lietuvių bendruomenės dalinasi renginių įspūdžiais (žr. čia ).

Kitos naujienos

     Kovo 23 dieną Kazimiero Simonavičiaus universitete apdovanoti konkurso „Ateities lingvistas“ laureatai.

Pakomisių naujienos , terminologija

Kovo 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Krašto apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Įvykių kronika

     2018 m. kovo 22 d. Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis, sekretoriato darbuotojos A. Dvylytė ir S. Sereikienė lankėsi Lietuvos aklųjų bibliotekoje.

Programų naujienos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), priemones 2018–2020 m.

Kitos naujienos

     TV laidos „Mokslo sriuba“ ir tinklaraščio „Konstanta 42“ kūrėjų rengiamo Mokslo populiarinimo rašinių konkurso tikslas – populiarinti mokslą, skatinti mokslu besidominčius žmones populiariai pristatyti mokslo atradimus ir ugdyti jų gebėjimus tai daryti.

Programų naujienos , įdomu , leksika

Antrajame 2018-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje E. Jakaitienė apžvelgia, kaip kito lietuvių kalbos leksika per pastarąjį šimtmetį; I. Mataitytė recenzuoja knygą „Prezidento sargyboje. Leitenanto Povilo Skardžiaus istorija“; poeto dukrą, JAV etnologę Eleną Bradūnaitę-Aglinskienę kalbina A. Kruševičiūtė ir R. Urnėžiūtė, šioji dar pasakoja, kaip Gedimino kalnas Metų žodžio ir Metų posakio rinkimuose... 

Įvykių kronika

    Kovo 14 d. 14 val. Vilniuje, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Arsenalo g. 3A), vyko baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys.

Pakomisių naujienos , terminologija

Kovo 3 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Finansų, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Lietuvos banko ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kitos naujienos , konkursai , rašyba , skyryba

Skelbiamas 2018 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas ir galimi skyrybos bei rašybos variantai. Originalus tekstas – pagrindinėje konkurso svetainėje Diktantas.lt. Teksto rašybos ir skyrybos ypatumų paaiškinimus žr. VLKK.lt skyriuje Naujienos. Kitos naujienos. Diktanto įrašą žr. LRT mediatekoje (2018-03-02), diktorius – Marijus Žiedas.