Įvykių kronika

    Spalio 13 d. Seimas patvirtino Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gaires (2020 m. spalio 13 d.  LR Semo nutarimas Nr. XIII-3324), kuriomis siekiama užtikrinti visavertį lietuvių kalbos vartojimą skaitmeninėje terpėje, įtvirtinti ir palaikyti lietuvių kalbos statusą informacinėje visuomenėje, skatinti lietuvių kalbai pritaikytų technologijų plėtrą ir gerinti jomis grįstų paslaugų kokybę. 

Pakomisių naujienos , terminologija

Spalio 14 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos ir Finansų ministerijų, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Įvykių kronika

     Spalio 16 d. pirmą kartą Lietuvių kalbos dienų istorijoje sostine tituluotoje Ignalinoje įvyko šio renginių ciklo, prasidėjusio dar vasarį, devintasis baigiamasis renginys. Šventiniame susitikime dalyvavo VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, jie padėkojo visiems lietuvių kalbos puoselėjimui ir sklaidai skirtų renginių organizatoriams bei dalyviams.

Įvykių kronika

    Spalio 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir Kalbos komisijos narys, Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. Bonifacas Stundžia lankėsi Zarasų rajono Dusetų mieste. Jie dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dusetų Kazimiero Būdos filiale surengtame diskusijų ciklo „Kalbos kelias“ susitikime su Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokiniais ir vietos bendruomene.

Pakomisių naujienos , terminologija

Rugsėjo 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Radiacinės saugos centro pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Programų naujienos

   Spalio 8 d. įvyko dešimtasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę ekspertizes.

Įvykių kronika

    Spalio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Vilkaviškio rajono savivaldybėje, susitiko su savivaldybės meru Algirdu Neiberka ir kalbos tvarkytoja Ilona Vitkauskaite.

Kitos naujienos

Rugsėjį Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 116 100 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi leksikos klausimais (žodžių „laptopas, loptopas“, „aplikacija“, „maršrutizatorius“, „feisbukas“, „spamas“, „pikselis“, „akauntas“, „sensorius“, „flešas“, „zipuoti“, „instaliuoti“, „barkodas“, „dūzgės“ vartojimas). Kiti lankytojus dominę dalykai – rašyba (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis), sintaksė („nustatyti kuo“, „už ką“), semantika (žodžių „pilnas, pilnai“, „kaštai“ vartojimas).

Įvykių kronika

    Spalio 1 d. Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė nutarimo „Dėl Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių patvirtinimo“ projektui Nr. XIIIP-4838(2). Šiuo dokumentu siekiama patvirtinti Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 metų gaires.

Įvykių kronika

    Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis  lankėsi Šilalės, Telšių ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėse. Jis susitiko su rajonų merais Algirdu Meiženiu, Kęstučiu Gusarovu ir Vyteniu Tomkumi, savivaldybių administracijų vadovais, kalbos tvarkytojomis Aldona Špečkauskiene, Birute Žulkute ir Aušra Grigoniene.