Įvykių kronika

      2016 m. gegužės 11 d. Kalbos komisijoje lankėsi Japonijos ambasadoriaus pavaduotojas ir ambasados patarėjas Shinichi Yamanaka (Šiniči Jamanaka) ir antroji sekretorė Tomoe Kotani (Tomojė Kotani).

Programų naujienos

   Ketvirtajame 2016-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje R. Koženiauskienė pasakoja, kaip XIX a. pr. aristokratai (E. Tiškevičius, R. Tyzenhauzas, I. K. Oginskis, A. H. Kirkoras ir kt.) tyrinėdami LDK praeities palikimą, domėdamiesi kalbos paminklais pradėjo brėžti ateities lietuviakalbio kultūrininko kontūrus; J. Kazlauskas ragina daugiau dėmesio kreipti į internetinės žiniasklaidos kalbos švarą, naujienų svetainėse paliekamos klaidos, jo manymu, yra kur kas kenksmingesnės už pramoginėse laidose vartojamą jaunimo žargoną, už grožinėje literatūroje stilistiniais tikslais vartojamas tarmybes ar už krepšinio komentatorių retkarčiais padaromas kirčiavimo klaidas; N. Čižikienė kalbina vienus iš pirmųjų VLKK „Sraigių“ laureatų – V. Valiukėną, A. J. Kasparevičienę ir R. Trakymienę; Kalbos draugijos nariai pasakoja apie Lietuvių kalbos dienų renginius Klaipėdoje, Rietave, Raseiniuose, Joniškyje, Jurbarke, Panevėžyje, Utenoje...

Įvykių kronika
      Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forume „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje“. D. Vaišnienė pranešime aptarė 1919–1940 metais priimtų teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias valstybinės kalbos vartojimą ir mokymą, pareigą mokėti ir vartoti lietuvių kalbą įvairiose viešojo gyvenimo srityse, taisyklingos kalbos reikalavimus. 
Kitos naujienos

Balandžio mėnesį Kalbos komisijos konsultantai įvertino 1762 įmonių pavadinimus. Teigiamai įvertinti 1113 pavadinimai (63 proc.). Lietuvių bendrinės kalbos normų neatitiko 649 pavadinimai, arba 37 proc.

Kitos naujienos

     Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Nacionalinio diktanto konkurso nugalėtojus ir pasveikino visus artėjančios Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga.

Pakomisių naujienos , terminologija

Balandžio 28 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko rinkiniai, baigtas svarstyti „Teisės terminų žodynas“.

Pakomisių naujienos , terminologija


2016 m. balandžio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kitos naujienos

     Kalbos komisija kalbos požiūriu įvertino 2015 m. jaunųjų mokslininkų darbus, pateiktus jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui. Išrinktas taisyklingiausia ir stilingiausia kalba parašytas mokslinis darbas – Monikos Saukaitės daktaro disertacija „Pasakojimo strategijos Šarūno Saukos tapyboje“.

Pakomisių naujienos

      2016 m. balandžio 20 d. įvyko pirmasis darbo grupės, kuriai Kalbos komisija pavedė parengti perrašos iš jidiš kalbos taisykles, posėdis. Kartu numatoma patikslinti perrašos iš hebrajų kalbos taisykles, parengti teminius su žydų kultūra, religija, buitimi susijusių pavadinimų sąrašus. Bus svarstomi ir asmenvardžių, vietovardžių rašybos ir vartojimo klausimai.