Kategorija: Įvykių kronika

   Kalbos komisija jau septintą kartą įteiks apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą. Nuo 2016 metų apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Skulptūrėle „Sraigė“ šiemet apdovanojami: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto prof. dr. Ernestas Kutorga ir kraštotyrininkas, Kėdainių krašto vardyno tyrėjas ir populiarintojas, kalbinio švietimo organizatorius Rytas Tamašauskas.

Kategorija: Pakomisių naujienos , vietovardžiai , svetimvardžiai

     Valstybių pavadinimų sąraše, patvirtintame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 (žr. suvestinę redakciją čia), teikiami lietuviškoje vartosenoje įsitvirtinę pavadinimai – ilgasis (oficialusis) pavadinimas Baltarusijos Respublika, trumpasis Baltarusija ir senasis tradicinis – Gudija. Prieš dešimtmetį jau diskutuota, ar reikėtų ir, jeigu taip, tada kaip atsižvelgti į tai, kad autentiški pavadinimai brus. Рэспу́бліка Белару́сь / rus. Респу́блика Белару́сь. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai 2021 m. sausio 18 d. raštu paraginus grįžti prie šio klausimo, sausio 19 d. surengtas Vardyno pakomisės posėdis, prisiminti anksčiau gauti ir aptarti dabar pateikti istorikų komentarai. Sausio 28 d. klausimas aptartas Kalbos komisijos posėdyje. Pasiūlyti nauji pavadinimo variantai įvertinti kalbiniais aspektais... 

Kategorija: Kitos naujienos

Sausį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 96 900 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnys). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „už ką“, „virš ko“, „kieno pagalba“, „tuo tarpu“, „tuo pačiu“), leksika („negu, nei“, „neva“, „kaip taisyklė“, „pasėkoje“, „ofisas“,  skolinių vartojimas) ir semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „reiškia“ vartojimas).

Kategorija: Pakomisių naujienos , kirčiavimas ir tartis

     2021 m. sausio 22 d. VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisė* aptarė „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ redakcijos klausimus ir rekomendavo šiuos 11 žodžių kirčiuoti taip (reikšmės kabutėse pateikiamos taip, kaip žodyne, žr. http://bkz.lki.lt): 

Kategorija: Įvykių kronika , kalbos politika

   Vasario 2 d. įvyko VLKK pirmininko Audrio Antanaičio nuotolinis susitikimas su Ukrainos valstybinės kalbos apsaugos komisaru Tarasu Kreminu (Taras Kremin). Apsikeista abiejų šalių patirtimi valstybinės kalbos politikos klausimais, tartasi dėl bendradarbiavimo galimybių.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Sausio 27 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Kitos naujienos , rašyba , svetimvardžiai , vardai ir pavardės

     1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas, atsižvelgdama į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasiūlymus, priėmė nutarimą Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ , ir šis nutarimas galioja iki šiol. Todėl verta priminti jo pagrindines nuostatas: 

Kategorija: Programų naujienos

Pirmajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje šiuolaikiniu žvilgsniu žvelgiama į pastangas gryninti kalbą prieš 110 metų Frydricho Megnio leistame savaitraštyje „Svečias“, prisimenami Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-mečiui skirti renginiai, pristatomas redakcinės kolegijos sudarytas įdomiausių 2020 m. žurnalo publikacijų penketukas. 

Kategorija: Kitos naujienos , terminologija

Sausio 30 d. posėdyje Kalbos komisija pritarė pagal aukštųjų mokyklų vadovėlius – V. Lakio „Audito teorija ir praktika“ ir S. Maciulevičiaus, A. Venčkausko, E. Kazanavičiaus „Kompiuterių architektūra“ – parengtiems audito ir informatikos terminų straipsnių rinkiniams.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

      Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Projektų pakomisės darbo tvarkos aprašui, 2021 m. pakomisių darbo planams ir kt.