Įvykių kronika

   Liepos 30 d. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis susitiko aptarti valstybinės kalbos aktualijų su kalbininku prof. Jonu Palioniu, laikomu vienu žymiausių lietuvių literatūrinės kalbos istorijos specialistų. Prof. J. Palionis – buvęs Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas, 1984–1988 m. vadovavo Lietuvių kalbos komisijai, vėliau iki 2002 m. buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nariu. Garbaus amžiaus kalbininkas nenustoja gilintis į kalbos reikalus, rašo publikacijas apie lietuvių kalbos pokyčius ir tendencijas.  

Programų naujienos , kalbos politika , leidiniai , leksika , semantika , stilius

     Septintajame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje rašoma apie voverės įvaizdį tradicinėje frazeologijoje ir etninėje kultūroje, Sigito Gedos vertimų leksiką, skelbiamas pokalbis apie anglų ir suomių kalbų santykius dabartinėje Suomijoje, pristatomi mokyklose atlikto lietuvių kalbos socialinės vertės tyrimo rezultatai... 

Įvykių kronika , kalbos politika

     VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis 2020 m. liepos 23 d. susitiko su ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Evelina Butkute-Lazdauskiene ir aptarė juridinių asmenų pavadinimų klausimus. Susitikime dalyvavo ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka bei VLKK sekretoriato darbuotojai. 

Pakomisių naujienos , terminologija

Liepos 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Ekonomikos ir inovacijų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Įvykių kronika

     Liepos 7 d. Ignalinos viešojoje bibliotekoje įvyko šeštasis Lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys „Pažink savo kaimynus tarmėje“. Ignalinos miesto gyventojams ir svečiams pristatytas filmas „Dzūkija“ ir dzūkų patarmė.

Pakomisių naujienos , terminologija

Liepos 1 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kitos naujienos , skyryba

      Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido prof. Albino Drukteinio parengtą knygą „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“. Šis leidinys ir 2019 m. lapkričio 7 d. Kalbos komisijos nutarimas „Dėl lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ sudaro vientisą dabartinių skyrybos taisyklių rinkinį. Glaustos nutarimo taisyklės leidinyje papildytos įvairesniais raiškos variantais, pateikiama kelių skyrybos taisyklių derinimo atvejų. Ieškant skyrybos paaiškinimo ar norint dėl jos apsispręsti, geriausia naudotis abiem šaltiniais.

Pakomisių naujienos , terminologija

Birželio 26 d. Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Kultūros ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Seimo Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Komisijos posėdžiai

      Penktajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 7 skyriaus ir kt.

Programų naujienos , konkursai , leidiniai , leksika , rašyba , semantika , skyryba

   Šeštajame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje rašoma apie žodžių „kaimietis“ ir „kaimietė“ vertinimą dabartinėje publicistikoje, prisimenama Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros istorija, domimasi mokinių kalbine aplinka, tęsiamas žaismingas ir informatyvus pasakojimas apie latvių kalbinį kūrybingumą pandemijos dienomis.