Programų naujienos

   Lapkričio 19 d. įvyko tryliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba patvirtino Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę vykdžiusių institucijų baigiamąsias ataskaitas.

Pakomisių naujienos , terminologija

Lapkričio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Žemės ūkio ir Ekonomikos ir inovacijos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Įvykių kronika

    Lapkričio 12–13 dienomis Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis dalyvavo Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-ojo jubiliejaus renginiuose. Nuotoliniu būdu surengtoje konferencijoje „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“ A. Antanaitis skaitė pranešimą „Lietuvių kalba: tautiškumas ir tarptautiškumas“, taip pat pirmininkavo vienam iš  konferencijos posėdžių.

Kitos naujienos

         2020 m. lapkričio 11 d. nuo 9 iki 12 val.  dėl techninių darbų galimi Kalbos komisijos svetainės sutrikimai. 

Kitos naujienos

Spalį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 139 700 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“,  „virš ko“, „būti kuo“), semantika  (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „stovis“ vartojimas), žodžių daryba („pakrovėjas“, „skiedėjas“), leksika (skolinių, žodžių „kaštai“, „aspektas“, „apjungti“, „įtakoti“, „ofisas“ „barkodasׅ“, „parkingas“, „marketingas“ vartojimas).

Kitos naujienos

    2020 m. lapkričio 3–5 dienomis keisis Kalbos komisijos interneto paslaugų teikėjas. 
    Šiomis dienomis galimi interneto ryšio sutrikimai.

Programų naujienos

   Spalio 29 d. įvyko dvyliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė patikslintų paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę ekspertizes ir paskyrė lėšas projektams vykdyti.

Programų naujienos , kalbos politika , leksika , vietovardžiai

   Dešimtajame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininkė G. Kačiuškienė pristato šios organizacijos veiklą per pastaruosius trejus metus; B. Dobrovolskis prisiminimu palydi Zitą Alaunienę; D. Beliokaitė rašo apie Klaipėdos krašto žmones, išsaugojusius lietuvių kalbą; A. Smetonienė – apie žodžius, kurie tam tikromis reikšmėmis pavartoti tik Konstantino Sirvydo žodyne; R. Tamašauskas – apie gražiausio upėvardžio rinkimus Kėdainiuose... 

Pakomisių naujienos , terminologija

Spalio 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Įvykių kronika

   Spalio 21 d. Ukmergėje Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas lietuvių kalbos aktualijoms. Renginyje pranešimą „Valstybinė kalba – vakar, šiandien, rytoj…“ skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė. Skyrybos naujoves pristatė Kalbos komisijos Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės kvietinis ekspertas, Klaipėdos universiteto profesorius dr. Albinas Drukteinis.