Kitos naujienos

     Nuo birželio 1 d. iki birželio 29 d. VLKK Kalbos konsultacijų grupė VĮ Registrų centrui suteikė 1580 konsultacijų dėl įmonių pavadinimų. 954 pavadinimai, arba 60 proc., atitiko lietuvių bendrinės kalbos normas, 626, arba 40 proc., jų neatitiko.

Komisijos posėdžiai
   Penktajame Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertinti keturi terminų žodynai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimti Kalbos programų koordinavimo tarybos ir VLKK ekspertų veiklos nuostatų pakeitimai, patikslintas valstybės pavadinimas, aptarti lietuvių gestų kalbos politikos aspektai ir kt.
Programų naujienos
   Birželio 28 d. įvyko šeštasis 2018 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba svarstė paraiškas 2018 m. vykdyti projektus pagal Kalbos programų priemones.
Įvykių kronika , kalbos politika

2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gaires. Gairių projektą  plenariniame posėdyje pristatė Švietimo ir mokslo komiteto narė Aušra Papirtienė. Iš 99 balsavusiųjų už balsavo 75, prieš 6, susilaikė 18.

Programų naujienos , įdomu , leksika , svetimvardžiai

Penktajame 2018-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje A. Balašaitis rašo apie senųjų lietuviškų žodynų likimą – dingusius, ieškotus, prikeltus; Z. Alaunienė siūlo permąstyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino koncepciją: kaip suformuluoti įvykdomus rašinio reikalavimus mokiniams ir aiškius vertinimo kriterijus vertintojams; A. Pangonytė aiškina VLKK nutarimą greta pavadinimo Gruzija pripažinti autentiškąjį Sakartvelas; A. Gritėnienė pasakoja apie 4-ąjį nacionalinį konkursą „Mano žodynas“, R. Urnėžiūtė ir I. Skramtai – apie pirmąją virtualią lietuvių kalbos viktoriną... 

Programų naujienos
   Birželio 7 d. įvyko penktasis 2018 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba svarstė paraiškų ekspertizes finansuoti projektus 2018–2020 m. pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą.
Kitos naujienos

     Nuo 2018-05-02 iki 2018-05-31 Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1861 konsultaciją dėl įmonių pavadinimų. 1107 pavadinimai, arba 60 proc., įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas, 754, arba 40 proc., kaip neatitinkantys.

Pakomisių naujienos , terminologija

Gegužės 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje buvo buvo apsvarstyti Teisingumo, Finansų ir Energetikos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Įvykių kronika

Birželio 1-ąją Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų atstovai susirinks Lietuvos Respublikos Seime į 8-ąją Lietuvių terminologijos forumo konferenciją.

Įvykių kronika , svetimvardžiai , vietovardžiai

2018 m. gegužės 21–24 d. Vilniuje surengtas Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus 19-asis susirinkimas.