Programų naujienos

      Gegužės 8 d. nuotoliniu būdu įvyko šeštasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė patikslintų paraiškų vykdyti kalbos programų priemones ekspertizes, paskyrė lėšas projektams vykdyti.

Pakomisių naujienos , terminologija

Gegužės 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai

Įvykių kronika

     2020 m. gegužės 6 d. Seimo Švietimo ir mokslo komitetas pritarė Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių projektui. Gairių projektas bus teikiamas Seimui tvirtinti. 

Kitos naujienos

   Gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – Lietuvių kalbos draugija jau trečią kartą rengia virtualią viktoriną. Į viktorinos klausimus bus galima atsakyti gegužės 7 d. nuo 00.00 iki 24.00 (Lietuvos laiku) atsidarius šią nuorodą https://forms.gle/tv6dwAHEbMuwe8Nt9. Dalyvauti viktorinoje gali visi. Laukia 25 klausimai iš kalbos, literatūros, etninės kultūros.

Kitos naujienos

      Gegužės 4 d. netekome kalbininko, buvusio Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nario ir Lietuvių kalbos instituto darbuotojo dr. Prano Kniūkštos.

Kitos naujienos

     Balandį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 97 600 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi sintaksės klausimais („nustatyti kuo“, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „virš ko“, „už ką“, „per ką“, „pagal ką“, ar vartojamas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti, kokios naudininko vartojimo klaidos). Kiti lankytojus dominę dalykai – semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „reiškia“, „pilnas, pilnai“ vartojimas), rašyba (kaip rašyti dalelytes „ne“ ir „nei“ su kitais žodžiais, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „video“, „mini“, kaip rašyti šv. Velykos), skyryba (kada rašomas brūkšnys), leksika (veiksmažodžio „įtakoti“ vartojimas).

Kitos naujienos

      Europos nacionalinių kalbų institucijų federacija (ang. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) kviečia studentus dalyvauti geriausių Europoje magistro darbų konkurse kalbų vartojimo, kalbos politikos ir daugiakalbystės temomis.

Pakomisių naujienos , terminologija

Balandžio 22 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Energetikos, Finansų ir Susisiekimo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Programų naujienos , kirčiavimas ir tartis , kompiuterija , žodžių daryba

Ketvirtame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje tęsiami svarstymai apie bendrinės tarties reikalus, kviečiama pažvelgti į Vaižganto kūrybą per jo sukurtus naujadarus, supažindinama su pradėta kurti Lietuvių kalbos gramatikos informacine sistema, domimasi, kaip kalboje atsispindi koronaviruso pandemijos aktualijos...