Įvykių kronika

   Rugsėjo 11 d. Klaipėdos rajone Drevernoje įvyko seminaras Lietuvos savivaldybių kalbos tvarkytojams. Iš įvairių savivaldybių susirinkusiems kalbos tvarkytojams, Lietuvių kalbos draugijos nariams pranešimus skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas dr. Audrius Valotka, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė.

Įvykių kronika , vardai ir pavardės

    Bendradarbiaujant Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir Ignalinos rajono savivaldybei Ignalinos krašto muziejuje rugsėjo 9 d. surengtas renginys „Lietuviškų vardų lobynas“.

Įvykių kronika

    Rugsėjo 8 d. Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Klaipėdos miesto savivaldybėje ir diskusijų ciklo „Kalbos kelias“ renginyje.

Programų naujienos

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 metų spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), priemonei (lituanistiniams leidiniams leisti) 2020 m. vykdyti.

Pakomisių naujienos , vardai ir pavardės , vietovardžiai

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK) Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Aistė Pangonytė atsako į žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorės Ritos Urnėžiūtės klausimus... 

 

Įvykių kronika

    VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis rugsėjo 2 d. susitiko su Viktorija Zurbiene, ilgamete ES Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriaus vadove, nuo šių metų pavasario pradėjusia eiti Bulgarų kalbos skyriaus vadovo pareigas. Susitikimo metu aptarti Europos šalių kalbų politikos aspektai ir bendri ateities projektai.

 

Kitos naujienos

   Rugpjūtį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 52 250 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti dalelytes „ne“ ir „nebe“, kaip rašoma euro santrumpa, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „auto“, „mini“, kada rašomas brūkšnelis, kokia lietuviškų kabučių forma). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „laikyti kuo“, „už ką“, naudininko vartojimas, ar vartojamas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti ir kt.), semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“ vartojimas), leksika (skolinių, dalelytės „neva“ vartojimas), žodžių daryba (ar vartojamas priešdėlis „anti-“).

Programų naujienos , įdomu , terminologija , vietovardžiai

    Aštuntajame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje rašoma apie kregždės įvaizdį lietuvių tradicinėje kultūroje, pasakojama, kada ir kodėl visuomenė kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją įvairiais vardyno klausimais, pateikiama netikėtų įžvalgų apie mokinių požiūrį į lietuvių kalbą ir jos kūrybines galias... 

Kitos naujienos

    Liepą Kalbos konsultacijų banke lankytasi 59 000 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, kada rašomas brūkšnelis, kokia euro santrumpa, kaip rašomi įmonių pavadinimai). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė (ar vartojamas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti, „nustatyti kuo“, „už ką“, „dėl ko“, „per ką“, „laikyti kuo“, „virš ko“, naudininko vartojimas), semantika  (žodžių „pilnas, pilnai“, „vartoti, naudoti“ vartojimas), leksika (skolinių, dalelyčių „nė“, „nei“, „neva“ vartojimas).

Įvykių kronika

   2020 m. rugpjūčio 2 d. mirė prof. dr. Gintautas AKELAITIS (g. 1949 m.), Kalbos komisijos narys 2007–2017 m