Komisijos posėdžiai

   2020 m. gruodžio 10 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, apsvarstyti leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ pataisyto varianto 1–8 skyrius ir kt.

Kitos naujienos

Lapkritį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 121 200 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „video“, „mini“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „virš ko“, „už ką“, „atstovauti kam“, „ko dėka“, „pagalba“, naudininko vartojimas), leksika (žodžių „nė, nei“, „įtakoti“, „kaip taisyklė“, skolinių vartojimas) ir semantika (žodžių „pilnas, pilnai“, „reiškia“, „ypatingai“ vartojimas).

Programų naujienos

   Gruodžio 3 d. įvyko keturioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba paskyrė Kalbos programas vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus.

Komisijos posėdžiai

   Septintajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyti ir priimti protokoliniai nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kitos naujienos

   Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiami afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviški pavadinimai.

Pakomisių naujienos , terminologija

Lapkričio 18 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Susisiekimo ir Teisingumo ministerijų, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Programų naujienos , semantika

     Vienuoliktame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje A. Aleksaitė ir R. Urnėžiūtė atkreipia dėmesį į tai, kokiais žodžiais žmonės rašo ir kalba apie koronaviruso pandemiją; A. Rimkutė-Ganusauskienė tiria, kaip mokiniai vartoja keiksmažodžius; I. Mataitytė nagrinėja pykčio kalbos apraiškas; I. Daraškienė pasakoja apie 30-mečio sulaukusią Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedrą; R. Vaskelaitė praneša apie seminarą „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai,  V. Kavaliauskas – apie seminarą „Lietuva ir Sakartvelas – šiandienos realijos ir rytdienos perspektyvos“... 

Pakomisių naujienos , terminologija

Lapkričio 25 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstytas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pateiktas Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinys.

Programų naujienos

    Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16–kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į esamą situaciją, Kalbos komisija siūlo 2021 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn. 

Komisijos posėdžiai

   2020 m. lapkričio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinius nutarimus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.