Kitos naujienos

Gruodžio 18 d. Broniui Dobrovolskiui sukanka 90 metų. Džiaugiamės kartu. 
Lai žemaitiška kantrybė, subtilus humoras išlaikys Jus tvirtą ir sveiką. Linkime ilgiausių metų! 

Programų naujienos

   Gruodžio 17 d. įvyko šešioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. sąmatos projektą.

Įvykių kronika

     2020 m. gruodžio 8 ir 15 dienomis vyko Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės organizuotas nuotolinis konkursas „Geriausia advokato kalba 2020“. Konkurso komisijoje, vertinusioje dalyvių teisines žinias ir viešo kalbėjimo įgūdžius, dalyvavo Kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė.

Komisijos posėdžiai

   Aštuntajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kitos naujienos

      Europos nacionalinių kalbų institucijų federacija (ang. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) kviečia studentus dalyvauti geriausių Europoje magistro darbų konkurse kalbų vartojimo, kalbos politikos ir daugiakalbystės temomis.

Programų naujienos

   Gruodžio 10 d. įvyko penkioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl viešosioms bibliotekoms pirktinų lituanistinių leidinių skaičiaus.

Kitos naujienos , vietovardžiai

   Danutės Janės Mardosienės (Žiūkaitės) darbas kartografijos srityje siejosi, žinoma, ir su vietovardžiais. Jos rūpesčiu pirmojoje Geodezijos ir kartografijos įstatymo redakcijoje (2001) tarp pagrindinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų reikalavimų buvo numatyta, kad atliekant tokius darbus būtina „teikti vietovardžius žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse pagal Jungtinių Tautų Organizacijos standartizavimo rekomendacijas ir sunormintus – įteisintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintuose sąrašuose ir žinynuose“ (buv. 19 str.)... 

Kitos naujienos

    Gruodžio 11 d. 10 val. vyko 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms paminėti skirta konferencija „Tautos kalba yra ir visa, kas atskiriems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda“ .
        Žr. konferencijos programą.
   Konferencijos įrašą žr. čia.  

Pakomisių naujienos , terminologija

Gruodžio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Finansų ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Pakomisių naujienos , terminologija

Gruodžio 2 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos,  Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.