Kategorija: Įvykių kronika , konkursai

   Balandžio 15–17 dienomis, pasauliui minint Kultūros dieną, Kalbos komisijos surengtoje virtualioje Lietuvių kalbos dienų viktorinoje pagal dvi amžiaus grupes dalyvavo apie 400 šalies gyventojų. Į pateiktus klausimus apie lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą, istoriją pavyko atsakyti kas trečiam jaunajam viktorinos dalyviui (vaikų ir jaunuolių grupėje) ir kas penktam suaugusiajam. Nemažai tokių, kuriuos nuo pergalės skyrė tik vienas kitas neteisingas atsakymas.

Kategorija: Kitos naujienos

    2021 m. balandžio 27 d. 11 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“ (įvyko nuotoliniu būdu, transliuota tiesiogiai per „YouTube“, žr. įrašą). Tai vienas solidžiausių Lietuvių kalbos dienų ir Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių Panevėžio regione.

Kategorija: Įvykių kronika

   Kalbos komisija kalbos požiūriu šeštą kartą vertino jaunųjų mokslininkų darbus, pateiktus jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui.

Kategorija: Kitos naujienos , kalbos politika , terminologija

     1921 m. kovo 14 d. Vyriausybė prie tuometinės Švietimo ministerijos įsteigė Terminologijos komisiją, tad šiemet minime jos įkūrimo šimtmetį. Nuo šios komisijos veiklos prasidėjo organizuota lietuvių terminijos tvarkyba. Švietimo ministerijai sudaryti tokią komisiją pasiūlė kalbininkas Jonas Jablonskis, remdamasis latvių pavyzdžiu.

Kategorija: Kitos naujienos

Kovą Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 78 200 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“, „anti“, kada rašomas brūkšnelis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „už ką“, „per ką“, „laikyti kuo“, „būti kuo“, „virš ko“, „pagal ką“, naudininko vartojimas), semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“ vartojimas), leksika („negu, nei“, „neva“, skolinių vartojimas).

Kategorija: Kitos naujienos , konkursai , kompiuterija

     Šiais metais gražiausiu srities lt domenu išrinktas Jūrė.lt. Ši svetainė sukurta Jūrės kaimo bendruomenės (Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.) reikmėms. Ši svetainė buvo sukurta 2020 m. rugpjūčio mėnesį, dalyvaujant projekte „Prisijungusi Lietuva“. Jos paantraštė skelbia: „Čia buvom, esam, būsim...“ – tebūna, tegyvuoja jūriškiai ir internete! 

Kategorija: Programų naujienos , leksika , kirčiavimas ir tartis , kalbos politika

   Trečiajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje prisimenama prieš 100 metų įkurtos Terminologijos komisijos veikla, rašoma apie ryškių mūsų kultūros asmenybių – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Vaclovo Aliulio – nuopelnus kalbai ir bendravimą su kalbininkais, pasakojama apie trečiuosius LKD skaitymus, apžvelgiamos LKD skyrių naujienos... 

Kategorija: Pakomisių naujienos , kalbos politika , vietovardžiai , svetimvardžiai

     2021 m. kovo 18 d. Kalbos komisijos Laikinoji kalbos politikos pakomisė aptarė valstybės pavadinimo Baltarusija klausimą (apie Vardyno pakomisės ir Kalbos komisijos svarstymus šiuo klausimu žr. informaciją „Kalbos komisija pasisakė dėl Baltarusijos (Gudijos) pavadinimo“).

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Kovo 24 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

    2021 m. kovo 25 d. Kalbos komisijos posėdyje  priimti nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.