Kategorija: Įvykių kronika

   Gegužės 7 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija jau septintą kartą įteikė apdovanojimus už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse. Dėl pandemijos Lietuvos mokslų akademijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamas Lietuvių kalbos dienų baigiamasis renginys šiemet vyko nuotoliniu būdu.

Kategorija: Kitos naujienos

 2021 metais Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų skyriaus iniciatyva pirmą kartą surengti Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimai.

Kategorija: Kitos naujienos , konkursai

     Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga kartu su Lietuvių kalbos draugija kviečiame gegužės 7 d. nuo 00.00 iki 24.00 val. (Lietuvos laiku) sudalyvauti internetinėje kalbos viktorinoje, žr. čia https://forms.gle/WMghtPZB1QoVBcVcA. Teks atsakyti į 25 klausimus iš kalbos, literatūros, leidybos istorijos, Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenybių gyvenimo. Atsakymams skirtas laikas neribojamas. 

Kategorija: Kitos naujienos

Balandį Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 84 700 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „anti-“, „video-“, „eko-“, kada rašomas brūkšnys). Kiti lankytojus dominę dalykai – semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“ vartojimas), sintaksė (ar vartojamas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti, ar vartojamas jungtukas „kadangi“ šalutiniams priežasties sakiniams jungti, „dėl ko“, „nustatyti kuo“, „už ką“, „laikyti kuo“, „per ką“, „virš ko“), leksika (žodžių „neva“, „pederastas“, „įtakoti“, skolinių vartojimas).

Kategorija: Programų naujienos

     Ketvirtajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje apžvelgiami svarbiausi Arnoldo Piročkino – Jono Jablonskio mokslinio palikimo tyrėjo – darbai, spausdinamas atsisveikinimo žodis Jonui Šukiui, nagrinėjama, kaip žodynuose pateikiami junginiai „ir gana“, „ir viskas“ ir pan., mėginama apibrėžti ryškiausias kalbos ideologijų sankirtas, pristatomi gimnazistų sukurti įmonių pavadinimai. 

Kategorija: Komisijos posėdžiai

  2021 m. balandžio 29 d.  nuotoliniame  Kalbos komisijos posėdyje  priimti protokolinių nutarimų pakeitimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kategorija: Kitos naujienos

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2021 m. balandžio 29 d. nuotoliniame posėdyje dėl dalykinių sumetimų pataisė kai kurių grybų pavadinimus: vietoj grybo Claviceps lietuviško pavadinimo skalsė rekomenduojamas pavadinimas skalsiagrybis; vietoj Erisyphemiltgrybis ir Erisyphe necatorvynmedinis miltgrybis teikiami vartoti atitinkamai miltenis ir vynmedinis miltenis.

Kategorija: Pakomisių naujienos , vietovardžiai

     2021 m. kovą Lietuvių kalbos komisiją pasiekė žinia, kad Vilniaus miesto Pilaitės mikrorajono Elbingo gatvės gyventojai rūpinasi jų vietovėje (netoli Elbingo g. 46) tekančio upelio pavadinimu: kol kas oficialiai upelis buvo vadinamas G-1 (id. kodas 12010482). Bendruomenės pateiktame prašyme teigiama, kad „toks upelis yra vienintelis, kertantis vakarinę Pilaitės dalį, todėl gyventojai siekia išsaugoti upelį, juo rūpintis ir nori suteikti jam pavadinimą“.

Kategorija: Įvykių kronika

     Balandžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyva surengtas nuotolinis susitikimas su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu, diskusija apie lietuvių kalbos reikšmę ir prestižą.

Kategorija: Kitos naujienos

     TV laidos „Mokslo sriuba“ ir tinklaraščio „Konstanta 42“ kūrėjų rengiamo Mokslo populiarinimo rašinių konkurso tikslas – populiarinti mokslą, skatinti mokslu besidominčius žmones populiariai pristatyti mokslo atradimus ir ugdyti jų gebėjimus tai daryti.