Pakomisių naujienos , terminologija

Sausio 13 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos ir Energetikos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Pakomisių naujienos , terminologija

Pirmajame 2021 metų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Aplinkos, Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Komisijos posėdžiai

   2021 m. sausio 7 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje pritarta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. išlaidų sąmatai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas ir kt.

Kitos naujienos

Gruodį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 97 500 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis, kada pavadinimai išskiriami kabutėmis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „už ką“, „ko metu“, „virš ko“, „ko dėka“, naudininko vartojimas), leksika („negu, nei“, „įtakoti“ vartojimas) ir semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „reiškia“ vartojimas).

Kitos naujienos

   Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertinto ir 2018 m. išleisto Aiškinamojo maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodyno (parengė M. Jonikienė) duomenys.

Programų naujienos

    Gruodžio 29 d. įvyko septynioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. viešųjų pirkimų plano projektą.

Programų naujienos , leksika

Dvylikto 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numerio tema – žodžiai, žodynai, žodynininkai. V. Sakalauskienė nagrinėja Jono Jablonskio ir talkininkų sukauptą žodyno kartoteką, A. Čepaitienė, L. Brazaitienė – kaip keičiasi tarmėtyrininko veikla, J. Švambarytė-Valužienė – apie Vytautui Vitkauskui kolegų užrašytas knygas. D. Liutkevičienė ir D.Murmulaitytė pasakoja apie LKI konkursą „Mano žodynas“, A. Musteikis – apie Latvių kalbos agentūros surengtus latviškiausio žodžio rinkimus... 

Komisijos posėdžiai

   2020 m. gruodžio 21 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas.

Kitos naujienos

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija prašo siūlyti pretendentų į apdovanojimą už lietuvių kalbos puoselėjimą kandidatūras.