Kategorija: Programų naujienos

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), priemonei vykdyti.

Kategorija: Kitos naujienos

   Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas gleivūnų ir augalų ligas sukeliančių grybų bei patogeninių oomicetų lietuviškais pavadinimais.

Kategorija: Programų naujienos , leksika , kirčiavimas ir tartis , skyryba , kalbos politika

Penktajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje domimasi, kaip lietuviai linkę reikšti atsisakymą ir kodėl neigiamai reaguojama į padažnėjusią termino „namų ūkis“ vartoseną, nagrinėjama, kas būdinga įterpinių ir aiškinamųjų sakinio dalių skyrybai, pristatomos Lietuvių kalbos draugijos naujienos. 

Kategorija: Kitos naujienos

Gegužę Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 81 000 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, įmonių pavadinimus, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „anti-“, „eko-“). Kiti lankytojus dominę dalykai – semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „reiškia“ vartojimas), sintaksė („dėl ko“, „nustatyti kuo“, „laikyti kuo“, „už ką“, „per ką“, „virš ko“, „ko metu“, naudininko, jungtuko „kaip“ vartojimas), leksika („neva“, „negu, nei“, skolinių, svetimybių vartojimas).

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Gegužės 24 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Ekonomikos ir inovacijų bei Aplinkos ministerijų ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

  2021 m. gegužės 27 d.  nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas ir protokolinio nutarimo pakeitimasaprobuoti teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kategorija: Kitos naujienos

   Gegužės 21 d. Kėdainių r. sav. viešoji Mikalojaus Daukšos biblioteka ir Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyrius organizavo nuotolinį renginį, skirtą Kėdainių krašto garbės piliečiui kalbininkui Kaziui Ulvydui.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Gegužės 12 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Teisingumo, Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pateiktus terminų straipsnių rinkinius.

Kategorija: Įvykių kronika

   Gegužės 19 d.  vyko kalbos forumas „Kokią kalbą renkamės?“. Renginys transluotas per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Youtube“ kanalą (renginio įrašą žr. čia).

    Forumo programą žr. čia.

Kategorija: Kitos naujienos

   Gegužės 7 d. ketvirtą kartą surengta internetinė Lietuvių kalbos draugijos viktorina. Per 24 valandas, skirtas viktorinai, į klausimus atsakė 591 dalyvis – 464 iš Lietuvos ir 27 iš užsienio: Rusijos (10), Lenkijos (7), Vokietijos (4), Latvijos (2), Belgijos, Sakartvelo, Šveicarijos, Ukrainos (po 1).