Komisijos posėdžiai

      2020 m. gegužės 7 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinio nutarimo projektą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

Kitos naujienos

      Gegužės 4 d. netekome kalbininko, buvusio Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nario ir Lietuvių kalbos instituto darbuotojo dr. Prano Kniūkštos.

Kitos naujienos

     Balandį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 97 600 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi sintaksės klausimais („nustatyti kuo“, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „virš ko“, „už ką“, „per ką“, „pagal ką“, ar vartojamas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti, kokios naudininko vartojimo klaidos). Kiti lankytojus dominę dalykai – semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „reiškia“, „pilnas, pilnai“ vartojimas), rašyba (kaip rašyti dalelytes „ne“ ir „nei“ su kitais žodžiais, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „video“, „mini“, kaip rašyti šv. Velykos), skyryba (kada rašomas brūkšnys), leksika (veiksmažodžio „įtakoti“ vartojimas).

Kitos naujienos

      Europos nacionalinių kalbų institucijų federacija (ang. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) kviečia studentus dalyvauti geriausių Europoje magistro darbų konkurse kalbų vartojimo, kalbos politikos ir daugiakalbystės temomis.

Pakomisių naujienos , terminologija

Balandžio 22 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Energetikos, Finansų ir Susisiekimo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Programų naujienos , kirčiavimas ir tartis , kompiuterija , žodžių daryba

Ketvirtame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje tęsiami svarstymai apie bendrinės tarties reikalus, kviečiama pažvelgti į Vaižganto kūrybą per jo sukurtus naujadarus, supažindinama su pradėta kurti Lietuvių kalbos gramatikos informacine sistema, domimasi, kaip kalboje atsispindi koronaviruso pandemijos aktualijos... 

Įvykių kronika

      2020 m. balandžio 22 d. Seimo Švietimo ir mokslo komitete Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir Kalbos komisijos Informacinių technologijų pakomisės pirmininkas dr. Andrius Utka pristatė Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių projektą. 

Pakomisių naujienos , svetimvardžiai , vietovardžiai

   Per praėjusius metus Vardyno pakomisė* rinkosi į 9 posėdžius dėl įvairių vietovardžių ir asmenvardžių klausimų, Sekretoriatas dėl vietovardžių parengė apie 30 išvadų, suteikė iš viso apie 80 konsultacijų dėl įvairių geografinių objektų pavadinimų. Kalbos komisija priėmė Valstybių pavadinimų ir Valstybių sostinių pavadinimų sąrašo pakeitimų, Pasaulio vietovardžių duomenų bazėje įrašyta apie 20 pastabų dėl vietovardžio sulietuvintos ar autentiškos formos... 

Pakomisių naujienos , kalbos politika , rašyba , vardai ir pavardės

      2019 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija* išnagrinėjo daugiau kaip 300 klausimų dėl pavardžių darybos ir keitimo, vardų teiktinumo, asmenvardžių tapatumo ir kt., iš jų daugiau kaip 100 išvadų pateikė raštu. Klausimų, kaip visada, sulaukiama iš metrikacijos įstaigų, fizinių asmenų, teismų (apylinkių teismams parengtos 49 išvados dėl asmenvardžių).