Pakomisių naujienos , kirčiavimas ir tartis

     2021 m. sausio 22 d. VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisė* aptarė „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ redakcijos klausimus ir rekomendavo šiuos 11 žodžių kirčiuoti taip (reikšmės kabutėse pateikiamos taip, kaip žodyne, žr. http://bkz.lki.lt): 

Įvykių kronika , kalbos politika

   Vasario 2 d. įvyko VLKK pirmininko Audrio Antanaičio nuotolinis susitikimas su Ukrainos valstybinės kalbos apsaugos komisaru Tarasu Kreminu (Taras Kremin). Apsikeista abiejų šalių patirtimi valstybinės kalbos politikos klausimais, tartasi dėl bendradarbiavimo galimybių.

Pakomisių naujienos , terminologija

Sausio 27 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kitos naujienos , rašyba , svetimvardžiai , vardai ir pavardės

     1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas, atsižvelgdama į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasiūlymus, priėmė nutarimą Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ , ir šis nutarimas galioja iki šiol. Todėl verta priminti jo pagrindines nuostatas: 

Programų naujienos

Pirmajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje šiuolaikiniu žvilgsniu žvelgiama į pastangas gryninti kalbą prieš 110 metų Frydricho Megnio leistame savaitraštyje „Svečias“, prisimenami Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-mečiui skirti renginiai, pristatomas redakcinės kolegijos sudarytas įdomiausių 2020 m. žurnalo publikacijų penketukas. 

Kitos naujienos , terminologija

Sausio 30 d. posėdyje Kalbos komisija pritarė pagal aukštųjų mokyklų vadovėlius – V. Lakio „Audito teorija ir praktika“ ir S. Maciulevičiaus, A. Venčkausko, E. Kazanavičiaus „Kompiuterių architektūra“ – parengtiems audito ir informatikos terminų straipsnių rinkiniams.

Komisijos posėdžiai

      Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Projektų pakomisės darbo tvarkos aprašui, 2021 m. pakomisių darbo planams ir kt.

Pakomisių naujienos , terminologija

Sausio 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kitos naujienos

   2021 m. kovo 10 d.  vyks konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“. Konferenciją organizuoja Lietuvių kalbos draugija, Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija. Konferencijos programą žr. čia.

Įvykių kronika

     Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją, siekiant apsaugoti nuo galimų rizikų atvykstančius į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją asmenis bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbuotojus, laikinai nuo 2020 m. lapkričio 9 d. asmenys  Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.    

    Maloniai prašome prašymus, pareiškimus ir kt. dokumentus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai šiuo laikotarpiu teikti tik elektroniniu paštu vlkk@vlkk.lt arba paštu adresu: Gedimino pr. 60, Vilnius.
     Taip pat kilus klausimų galite kreiptis tel. (8 5) 272 3358.
     Konsultacijos teikiamos įprastai – tel. (8 5) 272 4520 ir internetu per Konsultacijų banką.

     Šias priemones numatoma taikyti iki 2021 m. vasario 28 d. Esant pagrindui šis terminas gali būti pratęstas.
     Dėkojame Jums už geranoriškumą ir supratimą!