Kategorija: Kitos naujienos
Kalbos komisijos sekretoriatas tobulina Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
Kategorija: Kitos naujienos
2002 m. lapkričio 5 d. Valstybinės kalbos inspekcijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rengtame seminare savivaldybių kalbos tvarkytojams apie pokyčius Kalbos komisijoje kalbės jos pirmininkė Irena Smetonienė
Kategorija: Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė antradieniais svarsto padalyvio klaidas.
Kategorija: Kitos naujienos
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui.
Kategorija: Pakomisių naujienos
2002 spalio 10 d. Terminologijos pakomisė pradėjo svarstyti V. Žalkausko parengtą trikalbį „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyną“.
Kategorija: Kitos naujienos
Seimo nariai siūlo Kalbos komisijai nustatyti vieną svetimvardžių rašymo būdą.
Kategorija: Komisijos posėdžiai , posėdžiai , kalbos politika , vietovardžiai , svetimvardžiai
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.