Kategorija: Kitos naujienos
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui.
Kategorija: Pakomisių naujienos
2002 spalio 10 d. Terminologijos pakomisė pradėjo svarstyti V. Žalkausko parengtą trikalbį „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyną“.
Kategorija: Kitos naujienos
Seimo nariai siūlo Kalbos komisijai nustatyti vieną svetimvardžių rašymo būdą.
Kategorija: Komisijos posėdžiai , posėdžiai , kalbos politika , vietovardžiai , svetimvardžiai
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.