Kategorija: Kitos naujienos , vietovardžiai
Vasario 27 d. Lietuvos kartografų draugijos susirinkime apžvelgti Kalbos komisijos darbai vietovardžių srityje 2002–2003 metais.
Kategorija: Kitos naujienos
Socialinių tyrimų institutas Kalbos komisijos užsakymu tyrė Lietuvos gyventojų požiūrį į svetimvardžių rašymą. Komisija rengiasi persvarstyti svetimvardžių vartojimo principus.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Laikinoji „Kalbos patarimų“ pakomisė baigė darbą, „Svetimybių“ dalį svarstys Žodyno pakomisė.
Kategorija: Komisijos posėdžiai , posėdžiai , leksika , žodžių daryba , vietovardžiai
Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Kalbos komisijos posėdis. Komisija patvirtino 2003 m. asignavimų paskirstymo kalbos programoms planą, aprobavo vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą...
Kategorija: Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė nutarė siūlyti komisijai išbraukti iš Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo „sykį“.
Kategorija: Kitos naujienos
Europos Tarybos ekspertas Dave’as Allanas vertina Lietuvos kalbos politiką.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Sausio vasario mėnesį Terminologijos pakomisė svarstė S. Paltanavičiaus parengtą paukščių vardyną „Vakarų Palearktikos paukščiai. Vardynas“.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytas L. Daugnoros ir kt. „Paukščių anatomijos terminai. Vardynas“.
Kategorija: Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė peržiūri sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidas.
Kategorija: Kitos naujienos
Mokyklinių vadovėlių kalba ne visada be priekaištų. Komisijoje bus rengiami kalbos reikalavimai, Švietimo ir mokslo ministerija rengs edukologijos terminų aiškinamąjį žodyną.