Kategorija: Komisijos posėdžiai , posėdžiai , leksika , kalbos politika
Kovo 13 d. komisijos posėdyje pritarta pataisytam Lietuvių kalbos informacinėje visuomenė 2003–2009 metų programos projektui, aprobuotas „Mokyklinis matematikos terminų žodynėlis“, pora terminų standartų, patvirtinta nauja pakomisė.
Kategorija: Kitos naujienos
Kovo 14 d. komisijoje svečiavosi kalbos politikos specialistas iš Prancūzijos Michelis Rabaud.
Kategorija: Kitos naujienos
Komisija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Kovo 10 d. Terminologijos pakomisė svarstė „Mokyklinį matematikos terminų žodynėlį“ ir du terminų standartus.
Kategorija: Komisijos posėdžiai , posėdžiai , leksika , rašyba , žodžių daryba , vardai ir pavardės
Komisija apsvarstė 2002 metų veiklos ataskaitą, be to, kalbėta apie „eurą“ ir moterų pavardes, aprobuotas S. Paltanavičiaus vardynas „Vakarų Palearktikos paukščiai“.
Kategorija: Kitos naujienos
Kovo mėnesį Lietuvoje svečiuosis kalbos politikos specialistas iš Prancūzijos Michelis Rabaud (Mišelis Rabo).
Kategorija: Kitos naujienos
2003 m. kovo 3 d. Lietuvos mokslo taryba svarstė Kalbos komisijos anksčiau iškeltą lietuvių kalbos vartojimo moksle klausimą.
Kategorija: Kitos naujienos
Kalbos komisija savivaldybėms, Vyriausybei ir Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei pranešė apie Vardyno pakomisės sprendimą patikslinti 17-os kaimų vardus ir 19-os kaimo vardų kirčiavimą.
Kategorija: Kitos naujienos
Daugumos komisijos narių nuomone, moterų pavardžių darybos taisyklės neturėtų būti keičiamos, nes pavardės forma XXI amžiaus žmogui vargu ar kelia psichologinių arba socialinių problemų.