Kitos naujienos
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui.
Pakomisių naujienos
2002 spalio 10 d. Terminologijos pakomisė pradėjo svarstyti V. Žalkausko parengtą trikalbį „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyną“.
Kitos naujienos
Seimo nariai siūlo Kalbos komisijai nustatyti vieną svetimvardžių rašymo būdą.
Komisijos posėdžiai , kalbos politika , posėdžiai , svetimvardžiai , vietovardžiai
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.