Kategorija: Programų naujienos
Knygoje aprašomi Punios bažnyčios archyve išlikusiuose XVII a. antrosios pusės santuokos ir krikšto metrikų aktuose užfiksuoti ano meto pietų Lietuvos asmenvardžiai (krikštavardžiai, tėvavardžiai, pavardės bei pravardės) ir vietovardžiai: pateikta šiek tiek istorinių žinių apie Punią ir jos parapiją.
Kategorija: Kitos naujienos
2003 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Kalbos komisijos teiktą Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairių projektą.
Kategorija: Kitos naujienos
Gegužės 28–30 d. vyko kasmetinis UNGEGN Baltijos skyriaus seminaras, šį kartą – Kihnu saloje, Estijoje.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Gegužės 19 d. Terminologijos pakomisėje svarstytas D. Andriuškevičienės, A. Tamulevičiaus ir V. Valiukėno parengtas dvikalbis aiškinamasis žodynėlis „Vadovai ir vadybininkai“.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Gegužės 23 d. įvyko Terminologijos pakomisės posėdis, kuriame buvo svarstomas terminų standartas „Galvijų ir veršiukų odos. 1 dalis. Ydų aprašymas“ bei paklausimas dėl terminų mitybinė ar mitybos būklė ir kt.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisėje svarstytas dvikalbis aiškinamasis žodynėlis „Vadovai ir vadybininkai“, terminų standartas „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“ ir Lietuvos medicinos norma Nr. 30.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Svarstytas daugiaskiemenių tarptautinių daiktavardžių kirčiavimo gretybių sąrašas.
Kategorija: Kitos naujienos
Gegužės 9 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaras „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“.
Kategorija: Kitos naujienos
Gegužės 16 dieną Lietuvių kalbos instituto rūmuose vyko seminaras „Reklamos kalba“.
Kategorija: Kitos naujienos
Paskelbtas naujas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pranešimas „Dėl kai kurių botanikos svetimžodžių lietuviškų atitikmenų“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 32).