Kategorija: Pakomisių naujienos
Birželio 16 d. Terminologijos pakomisė svarstė statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ projekto sąvokas.
Kategorija: Kitos naujienos
Žr. KONSULTACIJOS/Konsultacijų bankas
Kategorija: Kitos naujienos
Birželio 16–18 dienomis Vilniaus universitete vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos kalbos specialistų konferencija „Kalba ir socialiniai procesai Pabaltijyje“.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Birželio 17 d. Tarties ir kirčiavimo pakomisė peržiūrėjo svarstytas svetimos kilmės daiktavardžių gretybes.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Speciali pakomisė baigė darbą, programos projektas teikiamas Komisijai svarstyti.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Svarstyti svarbiausi ir bendriausi klausimai: atrankos principai, vertinimo kriterijai, atitikmenys ir iliustracinės medžiagos teikimas.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Darbo grupės parengtame nutarimo projekte numatyta galimybė įteisinti moterų pavardes, kurios nenurodytų šeiminės padėties.
Kategorija: Kitos naujienos

„Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2002 metais dirbo gerai.“ (R. Pavilionis)

Kategorija: Pakomisių naujienos
Tarties ir kirčiavimo pakomisė, kaip ir botanikai, siūlo skinti bijūnùs, ne bijū́nus, o skaičiuoti tikriausiai bus galima ne tik pròmiles, bet ir promilès.
Kategorija: Programų naujienos
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido Zanavykų šnektos žodyno I tomą (A–K).