Kategorija: Kitos naujienos
Komentuoja prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Birželio 25 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.
Kategorija: Programų naujienos
Šis leidinys – tai nauja kiek papildyta ir pagerinta „Teoriniai fonologijos pagrindai“ (Vilnius, 1995) versija.
Kategorija: Kitos naujienos
Sintaksė: linksnių vartojimas (S 1)
Kategorija: Pakomisių naujienos
Birželio 24 d. Terminologijos pakomisėje apsvarstytas Lietuvos standartas LST ISO 8930 „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Birželio 24 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė „Anglų–lietuvių kalbų aiškinamąjį architektūros žodyną“ (rengė L. Kitkauskienė ir N. Kitkauskas, recenzavo A. Kaulakienė ir A. Rosinas).
Kategorija: Pakomisių naujienos
Kviečiame susipažinti su kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių principus nustatančio 60-ojo komisijos nutarimo 5 punkto nauja redakcija (projektas).
Kategorija: Pakomisių naujienos
Birželio 20 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė 3 terminų standarto „Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai“ dalis: „Bendrieji terminai“, „Specialieji terminai, susiję su dažų charakteristikomis“, „Paviršiaus paruošimo ir dengimo“.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Birželio 20 d. Terminologijos pakomisėje buvo svarstyti kelių angliškų kontržvalgybos terminų lietuviški atitikmenys.
Kategorija: Pakomisių naujienos
Birželio 16 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto sąvokos.