Kitos naujienos
Kalbos komisija atkreipė dėmesį, kad Valstybės ilgalaikės raidos strategijos projekte per mažai vietos skiriama valstybinės kalbos politikai, ir pateikė siūlymų Seimo nutarimo „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ projekto rengėjams.
Kitos naujienos
Kalbos komisijos sekretoriatas tobulina Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
Kitos naujienos
2002 m. lapkričio 5 d. Valstybinės kalbos inspekcijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rengtame seminare savivaldybių kalbos tvarkytojams apie pokyčius Kalbos komisijoje kalbės jos pirmininkė Irena Smetonienė
Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė antradieniais svarsto padalyvio klaidas.
Kitos naujienos
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui.
Pakomisių naujienos
2002 spalio 10 d. Terminologijos pakomisė pradėjo svarstyti V. Žalkausko parengtą trikalbį „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyną“.
Kitos naujienos
Seimo nariai siūlo Kalbos komisijai nustatyti vieną svetimvardžių rašymo būdą.
Komisijos posėdžiai , kalbos politika , posėdžiai , svetimvardžiai , vietovardžiai
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.