Kitos naujienos
Seimo nariai siūlo Kalbos komisijai nustatyti vieną svetimvardžių rašymo būdą.
Komisijos posėdžiai , kalbos politika , posėdžiai , svetimvardžiai , vietovardžiai
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.