Pakomisių naujienos
Pakomisė nutarė teikti šias terminų formas: logas, kristologija, mirtinoji nuodėmė...
Pakomisių naujienos
Baigus svarstyti „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyną“ aptarta ir daugiau kompiuterijos terminų, pasiūlyta lietuviškų terminų vietoj žargono.
Komisijos posėdžiai , kalbos politika , posėdžiai
Komisijos nariai palankiai įvertino darbo grupės parengtą ir patobulintą Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
Pakomisių naujienos
Lapkričio 5 d. įvyko ketvirtasis Terminologijos pakomisės posėdis, kuriame buvo svarstomas V. Žalkausko „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas“.
Kitos naujienos
Kalbos komisija atkreipė dėmesį, kad Valstybės ilgalaikės raidos strategijos projekte per mažai vietos skiriama valstybinės kalbos politikai, ir pateikė siūlymų Seimo nutarimo „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ projekto rengėjams.
Kitos naujienos
Kalbos komisijos sekretoriatas tobulina Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
Kitos naujienos
2002 m. lapkričio 5 d. Valstybinės kalbos inspekcijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rengtame seminare savivaldybių kalbos tvarkytojams apie pokyčius Kalbos komisijoje kalbės jos pirmininkė Irena Smetonienė
Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė antradieniais svarsto padalyvio klaidas.
Kitos naujienos
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui.
Pakomisių naujienos
2002 spalio 10 d. Terminologijos pakomisė pradėjo svarstyti V. Žalkausko parengtą trikalbį „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyną“.