Kitos naujienos
Komisija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei.
Pakomisių naujienos
Kovo 10 d. Terminologijos pakomisė svarstė „Mokyklinį matematikos terminų žodynėlį“ ir du terminų standartus.
Komisijos posėdžiai , leksika , posėdžiai , rašyba , vardai ir pavardės , žodžių daryba
Komisija apsvarstė 2002 metų veiklos ataskaitą, be to, kalbėta apie „eurą“ ir moterų pavardes, aprobuotas S. Paltanavičiaus vardynas „Vakarų Palearktikos paukščiai“.
Kitos naujienos
Kovo mėnesį Lietuvoje svečiuosis kalbos politikos specialistas iš Prancūzijos Michelis Rabaud (Mišelis Rabo).
Kitos naujienos
2003 m. kovo 3 d. Lietuvos mokslo taryba svarstė Kalbos komisijos anksčiau iškeltą lietuvių kalbos vartojimo moksle klausimą.
Kitos naujienos
Kalbos komisija savivaldybėms, Vyriausybei ir Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei pranešė apie Vardyno pakomisės sprendimą patikslinti 17-os kaimų vardus ir 19-os kaimo vardų kirčiavimą.
Kitos naujienos
Daugumos komisijos narių nuomone, moterų pavardžių darybos taisyklės neturėtų būti keičiamos, nes pavardės forma XXI amžiaus žmogui vargu ar kelia psichologinių arba socialinių problemų.
Kitos naujienos , vietovardžiai
Vasario 27 d. Lietuvos kartografų draugijos susirinkime apžvelgti Kalbos komisijos darbai vietovardžių srityje 2002–2003 metais.
Kitos naujienos
Socialinių tyrimų institutas Kalbos komisijos užsakymu tyrė Lietuvos gyventojų požiūrį į svetimvardžių rašymą. Komisija rengiasi persvarstyti svetimvardžių vartojimo principus.