Kitos naujienos
Balandžio 17 dieną Sedoje vyko konferencija „Ar išsaugosime žemaičių kalbą ir žemaitiškumą?“
Kitos naujienos
XIV lietuvių kalbos olimpiadą (Vilnius) ir jaunųjų filologų konkursą (Klaipėda) rėmė ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Kitos naujienos
2003 m. balandžio 16 d. Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos siūlomam Vartotojų teisių gynimo įstatymo papildymo projektui.
Pakomisių naujienos
Balandžio 9 d. išplėstiniame Vardyno pakomisės posėdyje buvo aptarti sociologinio tyrimo rezultatai.
Kitos naujienos
Balandžio 8 d. Seimo Europos reikalų komitete įvyko pasitarimas dėl rengiamos Europos Sąjungos Konstitucijos vertimo į lietuvių kalbą.
Kitos naujienos
Paraiškos terminų žodynams rengti bus priimamos iki balandžio 18 dienos.
Kitos naujienos
Kovo 31 d. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė komisijos 2002 m. veiklos ataskaitos ir Kalbos politikos gairių projektams.
Kitos naujienos
Kovo 24 dieną Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstyta galimybė papildyti Prekių ženklų įstatymo 6 str.
Kitos naujienos
Kovo 19 dieną komisijos pirmininkė dalyvavo Visagino tautinių mažumų centro seminare „Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje ir Europoje“.
Kitos naujienos
Iki balandžio 4 d. priimamos paraiškos terminų žodynams rengti.