Kitos naujienos
Skelbiamas paraiškų gauti kalbos programose numatytų darbų paramą 2004 m. priėmimas.
Pakomisių naujienos
Balandžio 29 d. atnaujinti kirčiavimo gretybių, teiktinų rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“, svarstymai. Pakomisė atskirai aptarė „euro“ kirčiavimą.
Kitos naujienos
Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios/ Parengė S. Stonkus. Lietuvos kūno kultūros akademija. – Kaunas: LKKA, 2002. – 739 p. Aprobuota Kalbos komisijos.
Kitos naujienos
Balandžio 22 d. naujas projekto variantas aptartas Švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
Kitos naujienos
L. Daugnora, R. R. Budrys ir R. Trainienė. Paukščių anatomijos terminai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002. Aprobuota Kalbos komisijos.
Kitos naujienos
Balandžio 17 dieną Sedoje vyko konferencija „Ar išsaugosime žemaičių kalbą ir žemaitiškumą?“
Kitos naujienos
XIV lietuvių kalbos olimpiadą (Vilnius) ir jaunųjų filologų konkursą (Klaipėda) rėmė ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Kitos naujienos
2003 m. balandžio 16 d. Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos siūlomam Vartotojų teisių gynimo įstatymo papildymo projektui.
Pakomisių naujienos
Balandžio 9 d. išplėstiniame Vardyno pakomisės posėdyje buvo aptarti sociologinio tyrimo rezultatai.