Programų naujienos
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido Zanavykų šnektos žodyno I tomą (A–K).
Programų naujienos
Knygoje aprašomi Punios bažnyčios archyve išlikusiuose XVII a. antrosios pusės santuokos ir krikšto metrikų aktuose užfiksuoti ano meto pietų Lietuvos asmenvardžiai (krikštavardžiai, tėvavardžiai, pavardės bei pravardės) ir vietovardžiai: pateikta šiek tiek istorinių žinių apie Punią ir jos parapiją.
Kitos naujienos
2003 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Kalbos komisijos teiktą Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairių projektą.
Kitos naujienos
Gegužės 28–30 d. vyko kasmetinis UNGEGN Baltijos skyriaus seminaras, šį kartą – Kihnu saloje, Estijoje.
Pakomisių naujienos
Gegužės 19 d. Terminologijos pakomisėje svarstytas D. Andriuškevičienės, A. Tamulevičiaus ir V. Valiukėno parengtas dvikalbis aiškinamasis žodynėlis „Vadovai ir vadybininkai“.
Pakomisių naujienos
Gegužės 23 d. įvyko Terminologijos pakomisės posėdis, kuriame buvo svarstomas terminų standartas „Galvijų ir veršiukų odos. 1 dalis. Ydų aprašymas“ bei paklausimas dėl terminų mitybinė ar mitybos būklė ir kt.
Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisėje svarstytas dvikalbis aiškinamasis žodynėlis „Vadovai ir vadybininkai“, terminų standartas „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“ ir Lietuvos medicinos norma Nr. 30.
Pakomisių naujienos
Svarstytas daugiaskiemenių tarptautinių daiktavardžių kirčiavimo gretybių sąrašas.
Kitos naujienos
Gegužės 9 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaras „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“.
Kitos naujienos
Gegužės 16 dieną Lietuvių kalbos instituto rūmuose vyko seminaras „Reklamos kalba“.