Pakomisių naujienos
Birželio 16 d. Terminologijos pakomisė svarstė statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ projekto sąvokas.
Kitos naujienos
Žr. KONSULTACIJOS/Konsultacijų bankas
Kitos naujienos
Birželio 16–18 dienomis Vilniaus universitete vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos kalbos specialistų konferencija „Kalba ir socialiniai procesai Pabaltijyje“.
Pakomisių naujienos
Birželio 17 d. Tarties ir kirčiavimo pakomisė peržiūrėjo svarstytas svetimos kilmės daiktavardžių gretybes.
Pakomisių naujienos
Speciali pakomisė baigė darbą, programos projektas teikiamas Komisijai svarstyti.
Pakomisių naujienos
Svarstyti svarbiausi ir bendriausi klausimai: atrankos principai, vertinimo kriterijai, atitikmenys ir iliustracinės medžiagos teikimas.
Pakomisių naujienos
Darbo grupės parengtame nutarimo projekte numatyta galimybė įteisinti moterų pavardes, kurios nenurodytų šeiminės padėties.
Kitos naujienos

„Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2002 metais dirbo gerai.“ (R. Pavilionis)

Pakomisių naujienos
Tarties ir kirčiavimo pakomisė, kaip ir botanikai, siūlo skinti bijūnùs, ne bijū́nus, o skaičiuoti tikriausiai bus galima ne tik pròmiles, bet ir promilès.