Pakomisių naujienos
Birželio 20 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė 3 terminų standarto „Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai“ dalis: „Bendrieji terminai“, „Specialieji terminai, susiję su dažų charakteristikomis“, „Paviršiaus paruošimo ir dengimo“.
Pakomisių naujienos
Birželio 20 d. Terminologijos pakomisėje buvo svarstyti kelių angliškų kontržvalgybos terminų lietuviški atitikmenys.
Pakomisių naujienos
Birželio 16 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto sąvokos.
Pakomisių naujienos
Birželio 16 d. Terminologijos pakomisė svarstė statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ projekto sąvokas.
Kitos naujienos
Žr. KONSULTACIJOS/Konsultacijų bankas
Kitos naujienos
Birželio 16–18 dienomis Vilniaus universitete vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos kalbos specialistų konferencija „Kalba ir socialiniai procesai Pabaltijyje“.
Pakomisių naujienos
Birželio 17 d. Tarties ir kirčiavimo pakomisė peržiūrėjo svarstytas svetimos kilmės daiktavardžių gretybes.
Pakomisių naujienos
Speciali pakomisė baigė darbą, programos projektas teikiamas Komisijai svarstyti.
Pakomisių naujienos
Svarstyti svarbiausi ir bendriausi klausimai: atrankos principai, vertinimo kriterijai, atitikmenys ir iliustracinės medžiagos teikimas.