Kitos naujienos
Vyriausybė siekia išsaugoti lietuvių kalbą pasaulio informacinės visuomenės aplinkoje.
Kitos naujienos
Mūsų tinklalapis papildytas svetimžodžių lietuviškų atitikmenų sąrašais.
Kitos naujienos
Komisija siūlys aukštosioms mokykloms ir Pedagogų profesinės raidos centrui peržiūrėti pradinių klasių mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo programas.
Kitos naujienos
„Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai“ – tai patarimų rinkinys redaktoriams, kalbos tvarkytojams, mokytojams, studentams, – visiems, kuriems rūpi bendrinės kalbos kultūra.
Kitos naujienos
Antonimų poros ir sinonimų eilės iliustruojamos pavyzdžiais, išrinktais iš gyvosios kalbos...
Kitos naujienos
Lietuviški riešutų ir juos vedančių augalų, aliejinių augalų ir iš jų spaudžiamo aliejaus pavadinimai
Pakomisių naujienos
Prie religinių terminų ir pavadinimų rašymo didžiąja raide pakomisė grįžo po aštuonerių metų.
Kitos naujienos
Kalbos komisija kreipia aukštųjų mokyklų dėmesį į būsimųjų specialistų (ne filologų) kalbos poreikius ir siūlo organizuoti naujovišką specialybės kalbos kursą.
Kitos naujienos
Numatyta, kad personalijas ir įvykius įamžinti gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimuose savivaldybių tarybos galės tik gavusios Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos pritarimą.
Kitos naujienos , kirčiavimas ir tartis

Komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.