Pakomisių naujienos
Gruodžio 2 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytas anglų kalboje vartojamo pavadinimo „eco-school“ lietuviško atitikmens klausimas.
Pakomisių naujienos
Gruodžio 8 d. Terminologijos pakomisėje dar kartą svarstyta, kaip lietuvių kalboje turėtų būti vadinamas augalas lot. Passiflora (angl. maracuja) ir jo vaisius.
Kitos naujienos
5-ąją kirčiavimo rekomendaciją komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.
Kitos naujienos
Siūloma nustatyti, kad nuo 2004 m. naujus firmų vardus vertinta savivaldybių kalbos tvarkytojai.
Komisijos posėdžiai , kalbos politika , kirčiavimas ir tartis , leksika , posėdžiai
Pritarta naujai Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programai...
Pakomisių naujienos
Gruodžio 3 d. Terminologijos pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.
Kitos naujienos
2003 m. lapkričio 19 d. Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą pareiškėjai Vilijai Bartašiūtei po santuokos sudarymo suteikti pavardę Rudis ir pareiškėjos prašymą atmetė.
Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisėje svarstytas terminų standartas LST EN 45020 „Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrasis aiškinamasis žodynas“ (rec. A. Rosinas ir J. Klimavičius).
Kitos naujienos
„Nutarimų“ skyriuje paskelbtos perrašos iš gudų (baltarusių), lenkų ir ukrainų kalbų taisyklės.
Kitos naujienos
Gruodžio 3 d. Kalbos komisijoje lankėsi Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje Vertimų biuro vadovas Stephenas Millsas.