Kitos naujienos
Lietuviški riešutų ir juos vedančių augalų, aliejinių augalų ir iš jų spaudžiamo aliejaus pavadinimai
Pakomisių naujienos
Prie religinių terminų ir pavadinimų rašymo didžiąja raide pakomisė grįžo po aštuonerių metų.
Kitos naujienos
Kalbos komisija kreipia aukštųjų mokyklų dėmesį į būsimųjų specialistų (ne filologų) kalbos poreikius ir siūlo organizuoti naujovišką specialybės kalbos kursą.
Kitos naujienos
Numatyta, kad personalijas ir įvykius įamžinti gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimuose savivaldybių tarybos galės tik gavusios Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos pritarimą.
Kitos naujienos , kirčiavimas ir tartis

Komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.

Kitos naujienos
Komentuoja prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.
Programų naujienos
Šis leidinys – tai nauja kiek papildyta ir pagerinta „Teoriniai fonologijos pagrindai“ (Vilnius, 1995) versija.
Pakomisių naujienos
Birželio 24 d. Terminologijos pakomisėje apsvarstytas Lietuvos standartas LST ISO 8930 „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“.