Pakomisių naujienos
Lapkričio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytas Lietuvos higienos normos Nr. 30 terminų sąrašas.
Pakomisių naujienos
Lapkričio 26 d. Terminologijos pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.
Pakomisių naujienos
Lapkričio 19 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.
Kitos naujienos
LMA vyko sesija, skirta lietuviškos spaudos laisvės atgavimo šimtmečiui – „Lietuvių kalbos padėtis moksle ir visuomenėje“.
Kitos naujienos
Naują medžiagą žr. skiltyje „Nutarimai“.
Pakomisių naujienos
Lapkričio 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje buvo svarstytas Lietuvos fizikų draugijos fizikos terminų komisijos paklausimas dėl sudėtinų terminų sando krizinis vartojimo.
Pakomisių naujienos
Spalio ir lapkričio mėnesį Terminologijos pakomisė svarstė „Aiškinamąjį telekomunikacijų terminų žodyną“ (recenzavo A. Auksoriūtė ir R. Plėštys).
Pakomisių naujienos
Lapkričio 12 d. Terminologijos pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.
Kitos naujienos
Lapkričio 18 d. sukanka 15 metų, kai lietuvių kalba paskelbta valstybine.
Pakomisių naujienos
Lapkričio 5 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.