Komisijos posėdžiai , kompiuterija , leksika , posėdžiai , sintaksė , svetimvardžiai
Iš dalies pakeisti nutarimai dėl valstybių ir sostinių pavadinimų, aprobuoti du žodynai ir terminų standartas, kt.
Pakomisių naujienos
Baigėsi KP dalies „Sintaksė. III dalis: Įvairūs dalykai“ pirminiai svarstymai.
Pakomisių naujienos
Dievo begalinumas, begalybė; visagalybė visùrbuva, omniprezencija; visažinystė; aseitètas, (Dievo) savìbuva ir kt.
Pakomisių naujienos
Gruodžio 10 d. Terminologijos pakomisė baigė svarstyti dr. V. Valiukėno parengtą kompiuterių programų pavadinimų sąrašą.
Pakomisių naujienos
Šiek tiek apie „Enciklopedinio hidrogeologijos terminų žodyno“ ir terminų standarto „Nuotekų valymas. Terminai ir apibrėžimai“ (vertė V. Šulga) svarstymus.
Pakomisių naujienos
Vardyno ir Kirčiavimo pakomisės svarstė „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ parengtą sąrašą.
Pakomisių naujienos
Gruodžio 3 d. Terminologijos pakomisė baigė svarstyti sekretoriato konsultantų parengtą kompiuterijos terminų sąrašą (rengyklė, tvarkyklė, vykdyklė ir kt.)
Komisijos posėdžiai , kalbos politika , posėdžiai
„Tauta, kuri neskaito, nerašo ir nekuria, neturi pasaulyje prasmės“ (V. Mykolaitis-Putinas). Kalbos komisijos neeilinis lapkričio 28 d. posėdis surengtas kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu ir vyko Seimo rūmuose...
Pakomisių naujienos
Vardyno ir Kirčiavimo pakomisė komisijai siūlys nutarimo pakeitimus
Pakomisių naujienos
Laikinoji „Kalbos patarimų“ pakomisė antradienio posėdžiuose svarsto „Sintaksės“ skyriaus III dalį. Lapkričio 5, 12, 19 d. posėdžiuose svarstytos sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos.