Pakomisių naujienos
Darbą pradėjo Vadovėlių vertinimo pakomisė. Du iš penkių vadovėlių grąžintini leidyklai taisyti.
Kitos naujienos
Kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė susitiko su ES Tarybos teisininkais-lingvistais ir vertėjais.
Kitos naujienos
Šie reikalavimai privalomi rengiant visas Kalbos komisijos remiamų darbų ataskaitas.
Pakomisių naujienos
Gruodžio 10 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.
Kitos naujienos
Naują medžiagą žr. skiltyje „Nutarimai“.
Kitos naujienos
Apibendrinta tinklalapyje www.svarstome.lt vykusi diskusija.
Kitos naujienos
Gruodžio 9 dieną Kalbos komisijos pirmininkė Kauno „Santaros“ gimnazijoje susitiko su miesto mokytojais...
Kitos naujienos
Kalbos komisijos pirmininkė dalyvavo Rytų Lietuvos lietuvių kalbos mokytojų konferencijoje Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje...
Pakomisių naujienos
Gruodžio 2 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytas anglų kalboje vartojamo pavadinimo „eco-school“ lietuviško atitikmens klausimas.
Pakomisių naujienos
Gruodžio 8 d. Terminologijos pakomisėje dar kartą svarstyta, kaip lietuvių kalboje turėtų būti vadinamas augalas lot. Passiflora (angl. maracuja) ir jo vaisius.