Kitos naujienos
Iki balandžio 4 d. priimamos paraiškos terminų žodynams rengti.
Komisijos posėdžiai , kalbos politika , leksika , posėdžiai
Kovo 13 d. komisijos posėdyje pritarta pataisytam Lietuvių kalbos informacinėje visuomenė 2003–2009 metų programos projektui, aprobuotas „Mokyklinis matematikos terminų žodynėlis“, pora terminų standartų, patvirtinta nauja pakomisė.
Kitos naujienos
Kovo 14 d. komisijoje svečiavosi kalbos politikos specialistas iš Prancūzijos Michelis Rabaud.
Kitos naujienos
Komisija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei.
Pakomisių naujienos
Kovo 10 d. Terminologijos pakomisė svarstė „Mokyklinį matematikos terminų žodynėlį“ ir du terminų standartus.
Komisijos posėdžiai , leksika , posėdžiai , rašyba , vardai ir pavardės , žodžių daryba
Komisija apsvarstė 2002 metų veiklos ataskaitą, be to, kalbėta apie „eurą“ ir moterų pavardes, aprobuotas S. Paltanavičiaus vardynas „Vakarų Palearktikos paukščiai“.
Kitos naujienos
Kovo mėnesį Lietuvoje svečiuosis kalbos politikos specialistas iš Prancūzijos Michelis Rabaud (Mišelis Rabo).
Kitos naujienos
2003 m. kovo 3 d. Lietuvos mokslo taryba svarstė Kalbos komisijos anksčiau iškeltą lietuvių kalbos vartojimo moksle klausimą.
Kitos naujienos
Kalbos komisija savivaldybėms, Vyriausybei ir Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei pranešė apie Vardyno pakomisės sprendimą patikslinti 17-os kaimų vardus ir 19-os kaimo vardų kirčiavimą.