Kitos naujienos
In the middle of 2003 the Language Commission launched on-line linguistic advice.
Kitos naujienos
Išėjo „Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“
Kitos naujienos
Vasario 27 dieną Lietuvių kalbos institute vyko seminaras „Lietuvių ir kitos mažos kalbos Europoje – bendravimo perspektyvos“.
Pakomisių naujienos

Komisija patvirtino Tarties ir kirčiavimo pakomisės parengtą rekomendaciją „Dėl kai kurių priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo“...

Kitos naujienos
Vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2004–2008 m. gairių įgyvendinimo priemonių planą...
Pakomisių naujienos
Vasario 11 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.
Pakomisių naujienos
Vasario 13 d. Terminologijos pakomisė toliau svarstė papildomus Europos žodyno „Eurovoc“ terminus.
Kitos naujienos
Artėjant egzaminams kalba susirūpinę ne tik mokytojai, bet ir mokiniai...