Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė nutarė siūlyti komisijai išbraukti iš Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo „sykį“.
Kitos naujienos
Europos Tarybos ekspertas Dave’as Allanas vertina Lietuvos kalbos politiką.
Pakomisių naujienos
Sausio vasario mėnesį Terminologijos pakomisė svarstė S. Paltanavičiaus parengtą paukščių vardyną „Vakarų Palearktikos paukščiai. Vardynas“.
Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytas L. Daugnoros ir kt. „Paukščių anatomijos terminai. Vardynas“.
Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė peržiūri sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidas.
Kitos naujienos
Mokyklinių vadovėlių kalba ne visada be priekaištų. Komisijoje bus rengiami kalbos reikalavimai, Švietimo ir mokslo ministerija rengs edukologijos terminų aiškinamąjį žodyną.
Pakomisių naujienos
Sausio 29 d. terminologijos pakomisė svarstė „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ 2-ąjį pataisytą ir papildytą leidimą.
Kitos naujienos
VLKK iš programų lėšų remia kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymą. Ar ne metas atnaujinti šių dalykų programas?
Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisėje svarstyti angliškų terminų „sustainable development“ „sentinel node“ lietuviški atitikmenys.
Pakomisių naujienos

Svarstytas Žemės ūkio ministerijos paklausimas dėl alyvuogių aliejaus pavadinimų.