Kitos naujienos
2003 m. kovo 3 d. Lietuvos mokslo taryba svarstė Kalbos komisijos anksčiau iškeltą lietuvių kalbos vartojimo moksle klausimą.
Kitos naujienos
Kalbos komisija savivaldybėms, Vyriausybei ir Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei pranešė apie Vardyno pakomisės sprendimą patikslinti 17-os kaimų vardus ir 19-os kaimo vardų kirčiavimą.
Kitos naujienos
Daugumos komisijos narių nuomone, moterų pavardžių darybos taisyklės neturėtų būti keičiamos, nes pavardės forma XXI amžiaus žmogui vargu ar kelia psichologinių arba socialinių problemų.
Kitos naujienos , vietovardžiai
Vasario 27 d. Lietuvos kartografų draugijos susirinkime apžvelgti Kalbos komisijos darbai vietovardžių srityje 2002–2003 metais.
Kitos naujienos
Socialinių tyrimų institutas Kalbos komisijos užsakymu tyrė Lietuvos gyventojų požiūrį į svetimvardžių rašymą. Komisija rengiasi persvarstyti svetimvardžių vartojimo principus.
Pakomisių naujienos
Laikinoji „Kalbos patarimų“ pakomisė baigė darbą, „Svetimybių“ dalį svarstys Žodyno pakomisė.
Komisijos posėdžiai , leksika , posėdžiai , vietovardžiai , žodžių daryba
Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Kalbos komisijos posėdis. Komisija patvirtino 2003 m. asignavimų paskirstymo kalbos programoms planą, aprobavo vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą...
Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė nutarė siūlyti komisijai išbraukti iš Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo „sykį“.
Kitos naujienos
Europos Tarybos ekspertas Dave’as Allanas vertina Lietuvos kalbos politiką.
Pakomisių naujienos
Sausio vasario mėnesį Terminologijos pakomisė svarstė S. Paltanavičiaus parengtą paukščių vardyną „Vakarų Palearktikos paukščiai. Vardynas“.