Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisėje svarstytas dvikalbis aiškinamasis žodynėlis „Vadovai ir vadybininkai“, terminų standartas „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“ ir Lietuvos medicinos norma Nr. 30.
Pakomisių naujienos
Svarstytas daugiaskiemenių tarptautinių daiktavardžių kirčiavimo gretybių sąrašas.
Kitos naujienos
Gegužės 9 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaras „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“.
Kitos naujienos
Gegužės 16 dieną Lietuvių kalbos instituto rūmuose vyko seminaras „Reklamos kalba“.
Kitos naujienos
Paskelbtas naujas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pranešimas „Dėl kai kurių botanikos svetimžodžių lietuviškų atitikmenų“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 32).
Kitos naujienos
Balandžio 28 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą pagal Vilniaus rajono Sudervės miestelio seniūnės Česlavos Stupenko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ir priėmė nutarimą apeliacinio skundo netenkinti.
Kitos naujienos
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga pasveikino kalbininkus.
Kitos naujienos
Švietimo ministerija bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių autorius ir leidėjus įpareigojo gauti Kalbos komisijos sprendimą dėl vadovėlio kalbos taisyklingumo.
Kitos naujienos
Skelbiamas paraiškų gauti kalbos programose numatytų darbų paramą 2004 m. priėmimas.
Pakomisių naujienos
Balandžio 29 d. atnaujinti kirčiavimo gretybių, teiktinų rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“, svarstymai. Pakomisė atskirai aptarė „euro“ kirčiavimą.