Komisijos posėdžiai , leksika , posėdžiai , vietovardžiai , žodžių daryba
Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Kalbos komisijos posėdis. Komisija patvirtino 2003 m. asignavimų paskirstymo kalbos programoms planą, aprobavo vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą...
Pakomisių naujienos
Sausio vasario mėnesį Terminologijos pakomisė svarstė S. Paltanavičiaus parengtą paukščių vardyną „Vakarų Palearktikos paukščiai. Vardynas“.
Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisės posėdyje svarstytas L. Daugnoros ir kt. „Paukščių anatomijos terminai. Vardynas“.
Pakomisių naujienos
„Kalbos patarimų“ pakomisė peržiūri sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidas.
Kitos naujienos
Mokyklinių vadovėlių kalba ne visada be priekaištų. Komisijoje bus rengiami kalbos reikalavimai, Švietimo ir mokslo ministerija rengs edukologijos terminų aiškinamąjį žodyną.
Pakomisių naujienos
Sausio 29 d. terminologijos pakomisė svarstė „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ 2-ąjį pataisytą ir papildytą leidimą.
Kitos naujienos
VLKK iš programų lėšų remia kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymą. Ar ne metas atnaujinti šių dalykų programas?
Pakomisių naujienos
Terminologijos pakomisėje svarstyti angliškų terminų „sustainable development“ „sentinel node“ lietuviški atitikmenys.
Pakomisių naujienos
Svarstytas Žemės ūkio ministerijos paklausimas dėl alyvuogių aliejaus pavadinimų.
Kitos naujienos
LR laidoje „Ryto garsai“ priekaištai dėl anglų kalbos protegavimo mokslo terpėje