Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Birželio 23 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Finansų ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Kitos naujienos

Birželio 17 d. posėdyje Kalbos komisija pritarė pagal aukštosios mokyklos vadovėlį – R. Subačienės, R. Budrionytės, I. Kamarauskienės, V. Lakio, D. Raziūnienės, V. Savicko, K. Senkaus, Daiva Tamulevičienės „Apskaitos ir audito pagrindai“– parengtam audito ir apskaitos terminų straipsnių rinkiniui.

Kategorija: Kitos naujienos , kompiuterija

Prieš dešimtį metų buvo parengta pirmojo šio amžiaus dešimtmečio lokalizavimo darbų apžvalga [1]. Atėjo laikas antrojo dešimtmečio apžvalgai. Bandysime prisiminti, kokie darbai buvo tęsiami, kas naujo padaryta, kas liko naujam dešimtmečiui. Pirmiausia pateiksime svarbesnių įvykių chronologiją. Toliau aptarsime, kas buvo padaryta atskirose veiklos srityse. Peržvelgsime nuo smulkiausių elementų – rašto ženklų iki tekstų. Pabaigoje pakalbėsime apie mokslą, studijas ir gaires ateičiai. 

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Birželio 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Aplinkos, Finansų ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Birželio 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Aplinkos, Finansų ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

2021 m. birželio 17 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas,  aprobuoti teisės aktų ir vadovėlio terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Birželio 9 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų ministerijos pateiktas Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinys ir Europos Komisijos Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos departamento pateikti transporto srities terminai.

Kategorija: Kitos naujienos , terminologija

Gegužės 27 d. posėdyje Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritarė ekonomikos ir finansų terminų straipsnių rinkiniams, sudarytiems pagal Vilniaus universiteto vadovėlius.

Kategorija: Įvykių kronika

 Birželio 16 d. vyko kalbos forumas „Jaunimo kalbos kodai“. Renginys  transliuotas per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Youtube“ kanalą (renginio įrašą žr. čia).

    Forumo programą žr. čia.

Kategorija: Programų naujienos

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164), priemonėms vykdyti.