Kitos naujienos

   Šių metų Lietuvių kalbos dienos įsibėgėja. Lietuvių kalbai, jos mokymuisi ir sklaidai, lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms pristatyti skirtų renginių ciklas organizuojamas Lietuvoje ir užsienio lietuvių bendruomenėse jau šeštą kartą.

Kitos naujienos , terminologija

2020 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama nustatytas funkcijas, organizavo terminologijos darbą: administravo Terminų banko sistemą (teikė siūlymus dėl teisės aktų terminijos), nagrinėjo kitus terminijos norminimo klausimus.

Pakomisių naujienos , svetimvardžiai , vardai ir pavardės

      2020 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija* išnagrinėjo apie 360 klausimų dėl asmenvardžių, iš jų daugiau kaip 150 išvadų pateikė raštu, ypač daug pernai nagrinėta vardo ir (ar) pavardės įvairavimo tėvų ir senelių dokumentuose (XIX a. pab. – XX a. vid.). Be to, parengtos 74 išvados apylinkių teismams, iš jų daugiausia – dėl pavardžių užrašymo asmens dokumentuose autentiška forma su raidėmis q, x, w... 

Kitos naujienos

    Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas kerpsamanių ir lapsamanių lietuviškais pavadinimais.

Įvykių kronika

     Vasario 15 d. prasidėjo šeštosios Lietuvių kalbos dienos. Lietuvoje ir užsienyje, pradedant nuo didžiausių šalies bibliotekų, muziejų iki mažiausių lopšelių-darželių savivaldybėse, organizuojama daugybė renginių, kuriais norima atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos vertingumą. Į šį sąjūdį tradiciškai įsitraukia ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenės, ambasados.

Komisijos posėdžiai

   Trečiajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje priimti protokoliniai nutarimai, pritarta Kalbos programas vykdžiusių institucijų ataskaitoms, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Įvykių kronika

   Kalbos komisija jau septintą kartą įteiks apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą. Nuo 2016 metų apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Skulptūrėle „Sraigė“ šiemet apdovanojami: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto prof. dr. Ernestas Kutorga ir kraštotyrininkas, Kėdainių krašto vardyno tyrėjas ir populiarintojas, kalbinio švietimo organizatorius Rytas Tamašauskas.

Pakomisių naujienos , svetimvardžiai , vietovardžiai

     Valstybių pavadinimų sąraše, patvirtintame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 (žr. suvestinę redakciją čia), teikiami lietuviškoje vartosenoje įsitvirtinę pavadinimai – ilgasis (oficialusis) pavadinimas Baltarusijos Respublika, trumpasis Baltarusija ir senasis tradicinis – Gudija. Prieš dešimtmetį jau diskutuota, ar reikėtų ir, jeigu taip, tada kaip atsižvelgti į tai, kad autentiški pavadinimai brus. Рэспу́бліка Белару́сь / rus. Респу́блика Белару́сь. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai 2021 m. sausio 18 d. raštu paraginus grįžti prie šio klausimo, sausio 19 d. surengtas Vardyno pakomisės posėdis, prisiminti anksčiau gauti ir aptarti dabar pateikti istorikų komentarai. Sausio 28 d. klausimas aptartas Kalbos komisijos posėdyje. Pasiūlyti nauji pavadinimo variantai įvertinti kalbiniais aspektais... 

Kitos naujienos

Sausį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 96 900 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnys). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „už ką“, „virš ko“, „kieno pagalba“, „tuo tarpu“, „tuo pačiu“), leksika („negu, nei“, „neva“, „kaip taisyklė“, „pasėkoje“, „ofisas“,  skolinių vartojimas) ir semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „reiškia“ vartojimas).