Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Lapkričio 18 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Susisiekimo ir Teisingumo ministerijų, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Programų naujienos , semantika

     Vienuoliktame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje A. Aleksaitė ir R. Urnėžiūtė atkreipia dėmesį į tai, kokiais žodžiais žmonės rašo ir kalba apie koronaviruso pandemiją; A. Rimkutė-Ganusauskienė tiria, kaip mokiniai vartoja keiksmažodžius; I. Mataitytė nagrinėja pykčio kalbos apraiškas; I. Daraškienė pasakoja apie 30-mečio sulaukusią Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedrą; R. Vaskelaitė praneša apie seminarą „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai,  V. Kavaliauskas – apie seminarą „Lietuva ir Sakartvelas – šiandienos realijos ir rytdienos perspektyvos“... 

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Lapkričio 25 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstytas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pateiktas Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinys.

Kategorija: Programų naujienos

    Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16–kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į esamą situaciją, Kalbos komisija siūlo 2021 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn. 

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   2020 m. lapkričio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinius nutarimus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

Kategorija: Programų naujienos

   Lapkričio 19 d. įvyko tryliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba patvirtino Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę vykdžiusių institucijų baigiamąsias ataskaitas.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Lapkričio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Žemės ūkio ir Ekonomikos ir inovacijos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Įvykių kronika

    Lapkričio 12–13 dienomis Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis dalyvavo Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-ojo jubiliejaus renginiuose. Nuotoliniu būdu surengtoje konferencijoje „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“ A. Antanaitis skaitė pranešimą „Lietuvių kalba: tautiškumas ir tarptautiškumas“, taip pat pirmininkavo vienam iš  konferencijos posėdžių.

Kategorija: Kitos naujienos

         2020 m. lapkričio 11 d. nuo 9 iki 12 val.  dėl techninių darbų galimi Kalbos komisijos svetainės sutrikimai. 

Kategorija: Kitos naujienos

Spalį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 139 700 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“,  „virš ko“, „būti kuo“), semantika  (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „stovis“ vartojimas), žodžių daryba („pakrovėjas“, „skiedėjas“), leksika (skolinių, žodžių „kaštai“, „aspektas“, „apjungti“, „įtakoti“, „ofisas“ „barkodasׅ“, „parkingas“, „marketingas“ vartojimas).