Kategorija: Kitos naujienos , vietovardžiai

   Danutės Janės Mardosienės (Žiūkaitės) darbas kartografijos srityje siejosi, žinoma, ir su vietovardžiais. Jos rūpesčiu pirmojoje Geodezijos ir kartografijos įstatymo redakcijoje (2001) tarp pagrindinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų reikalavimų buvo numatyta, kad atliekant tokius darbus būtina „teikti vietovardžius žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse pagal Jungtinių Tautų Organizacijos standartizavimo rekomendacijas ir sunormintus – įteisintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintuose sąrašuose ir žinynuose“ (buv. 19 str.)... 

Kategorija: Kitos naujienos

    Gruodžio 11 d. 10 val. vyko 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms paminėti skirta konferencija „Tautos kalba yra ir visa, kas atskiriems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda“ .
        Žr. konferencijos programą.
   Konferencijos įrašą žr. čia.  

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Gruodžio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Finansų ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Gruodžio 2 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos,  Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   2020 m. gruodžio 10 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, apsvarstyti leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ pataisyto varianto 1–8 skyrius ir kt.

Kategorija: Kitos naujienos

Lapkritį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 121 200 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „video“, „mini“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „virš ko“, „už ką“, „atstovauti kam“, „ko dėka“, „pagalba“, naudininko vartojimas), leksika (žodžių „nė, nei“, „įtakoti“, „kaip taisyklė“, skolinių vartojimas) ir semantika (žodžių „pilnas, pilnai“, „reiškia“, „ypatingai“ vartojimas).

Kategorija: Programų naujienos

   Gruodžio 3 d. įvyko keturioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba paskyrė Kalbos programas vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   Septintajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyti ir priimti protokoliniai nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kategorija: Kitos naujienos

   Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiami afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviški pavadinimai.

Kategorija: Kitos naujienos

   Pastaraisiais metais pasigirsta kalbų, kad lietuviai veltui rūpinasi savo kalbos išsaugojimu ir norminimu – juk kalba evoliucionuoja ir reikia šiam procesui leisti vykti natūraliai. Neva kalbos norminimo ir planavimo darbą atliekančių institucijų nėra niekur kitur pasaulyje. Tačiau taip teigti gali tik tas, kuris nepasigilino, kaip savo nacionalines kalbas prižiūri, grynina, tyrinėja ir jų raidos kelią numato kitos šalys. Išsivysčiusiose valstybėse, ir ne tik jose, kalbos priežiūrai ir tyrimams skiriama pavydėtinai daug dėmesio ir lėšų, tai laikoma valstybingumo, prestižo ar net nacionalinio saugumo reikalu.