Komisijos posėdžiai

   2019 m. lapkričio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti terminų standartą, protokolinį nutarimą dėl kai kurių samanų lietuviškų pavadinimų, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti moterų tradicinių pavardžių kirčiavimą ir kt.

Kitos naujienos

Nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. kalbos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 2186 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 1338 pavadinimai, arba 62 proc., atitiko bendrinės kalbos normas.

Kitos naujienos

    Spalį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 122 550 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi leksikos klausimais, ieškojo žodžių „markiruoti, markiravimas“, „kaštai“,  „aplikacija“, „spamas“, „abscesas“ ir kt. Kiti lankytojus dominę dalykai – rašyba (kaip rašyti dalelytes „ne“ ir „nebe“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“) ir sintaksė („nustatyti ant“, „dėl ko“).

Įvykių kronika

    Spalio 25 d. Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis dalyvavo Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje Klaipėdos universitete.

Įvykių kronika

    Spalio 24 dieną Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Kretingos rajono savivaldybėje, susitiko su savivaldybės vadovais, surengtoje diskusijoje skaitė pranešimą „Ar lietuvių kalba turi ateitį?“

Pakomisių naujienos , terminologija

Spalio 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijos terminų straipsnių pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Programų naujienos

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešųjų pirkimų konkursą Terminų straipsnių rinkinių, skirtų Lietuvos Respublikos terminų bankui pildyti, parengimas. Konkurso sąlygas žr. elektroninių paslaugų svetainėje https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-621128.


     Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 2019 m. spalio 31 d. 11.00 val.

Kitos naujienos

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2019 m. rugsėjo 26 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 „Dėl rekomendacijos „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų induočių augalų rūšių pavadinimų“ patvirtino į naująją Lietuvos raudonąją knygą trauktinų saugomų augalų lietuviškus pavadinimus.

Įvykių kronika

     2019 m. spalio 9–11 d. Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis dalyvavo 17-ojoje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencijoje „Kalba ir ekonomika: kalbos paslaugos daugiakalbėje Europoje“ Taline.

Pakomisių naujienos , terminologija

Spalio 2 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Ekonomikos ir inovacijų, Sveikatos apsaugos, Aplinkos ir Finansų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.